Tasemetööd ja eksamid 2022/23. õppeaastal

Riiklikud tasemetööd:

4. klass

19. september 2022   matemaatika tasemetöö

28. september 2022   eesti keel võõrkeelena tasemetöö

11. oktoober 2022    loodusvaldkonna tasemetöö

7. klass

19. september 2022   matemaatika tasemetöö

28. september 2022   eesti keel võõrkeelena tasemetöö

11. oktoober 2022     loodusvaldkonna tasemetöö

Koolisisesed tasemetööd: Põhikooli lõpueksamid: