Tartu Descartes'i Kooli pikapäevakool

Pikapäevakooli avaldus tuleb Arno kaudu iga õppeaasta alguses uuesti esitada.

1. klassidele toimub pikapäevakool esmaspäevast neljapäevani pärast õppetundide lõppu ja nad saavad käia einet söömas igal koolipäeval (E-R) 13.00-14.00.

2.-3. klassidel toimub pikapäevakool kaks korda nädalas vastavalt pikapäevakooli õpetaja väljapakutud aegadele ja käia igal koolipäeval (E-R) einet söömas 13.00-14.00.

4.-9. klassil on võimalik käia pikapäevakooli einet söömas igal koolipäeval (E-R) 13.00-14.00.

Selleks, et laps saaks pikapäevakoolis süüa, tuleb Arno kaudu esitada pikapäevakooli avaldus ja pärast avalduse kinnitamist valida pikapäevakooli toidupakett.

Pikapäevakool alustab tööd septembri teisest nädalast, 2022/23 õppeaastal 12. septembril.

Pikapäevakooli tööd õpilastega viib läbi pikapäevakooli õpetaja.

 

Pikapäevakooli tegevuse eesmärgid:

 • pakkuda õpilastele võimalust viibida pärast tunde õpetaja järelvalve all;

 • suunata ja juhendada õpilasi õppimises ja koduste ülesannete täitmises;

 • kujundada laste iseseisva töö harjumusi;

 • arendada laste sotsiaalseid oskusi;

 • aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste kaudu;

 • muuta laste viibimine pikapäevarühmas mõnusaks ja huvitavaks.

Pikapäevakoolis pakutakse õpilastele erinevaid tegevusi ja koordineeritakse huvialaringidest osavõttu.

 

Pikapäevakooli erinevad tegevused:

 • vestlusringide läbiviimine (kokkuvõte koolipäevast jm);

 • ettelugemine, lugemine, jutuvestmine, raamatukogu külastamine;

 • huviringides osalemine;

 • õppimine- koduste tööde tegemine;

 • filmide vaatamine, muusika kuulamine;

 • arendavate laua- jt mängude mängimine;

 • joonistamine, meisterdamine;

 • aktiivse puhkuse organiseerimine õues: jalutuskäigud, õuesõpe, mängimine;

 • vaba tegevuse võimaldamine: mäng, puhkus jms.

Pikapäevakooli ajal töötavad koolis mitmesugused huvialaringid, mille tegevusest saavad lapsed osa võtta.

Huviringid 1. klasside õpilastele:

 • mudilaskoor (ettevalmistuskoor);

 • sportlikud tegevused: pallimängud, judo, tantsuline liikumine, võimlemine jms;

 • malering;

 • kunstiring.

Rohkem infot oma klassi pikapäevakooli kohta küsi oma klassijuhatajalt.