Arengukava

Tartu Descartes'i Kooli arengukava aastateks 2021 - 2025  (PDF)