Sisevõrgu kasutusloa taotluse ankeet

Kooli sisevõrgu kaudu on nii õpilastel kui lastevanematel näha hinnete ja puudumiste jooksvat seisu ning tundide sissekandeid.

Lapsevanematel tuleb sisevõrgu kasutajatunnuse saamiseks pöörduda klassijuhataja poole või täita alljärgnev ankeet. Õpilasi saavad kasutajaks registreerida lapsevanemad sisevõrgus.

Lapsevanema andmed:
Email again: