Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
22. – 28. mai 2017        Nr 35 (686)

TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

•    õpetaja Kaja Haljasmetsa, Kaja Kivisikku, Svea Kaiot ja Pirgit Palmi, kes aitasid läbi viia VUNK kogemusseminari
•    õpetaja Kaidi Menšikova ja raamatukoguhoidjat Kadri Lille, kes aitasid kaasa VUNK kogemusseminari korraldamisel
•    2.a kl tantsijaid, kes esinesid VUNK kogemusseminaril, ja nende juhendajat Kristel Saart
•    5. klassi õpilasi, kes osalesid edukalt terviseüritusel "Südamerütm 2017" ja nende õpetajaid Tiina Terasmaad ning Martin Vändrat

ÜRITUSED

E      22. mai
  9.10    7.c kl internetiturvalisuse loeng kab 309
10.10    7.b kl internetiturvalisuse loeng kab 309

T      23. mai
Lühendatud tunnid, vt Teated
10.10    1.c kl robootika näidistund kab 307
12.30    Õpetajate koolituspäev „Ettevõtlik kool“
18.30    1.b kl lastevanemate koosolek kab 321

K      24. mai
  8.15    9. kl matemaatika proovieksam

N      25. mai
  8.15    2.a kl kohtumispäev Variku koolis
10.10    1.b kl robootika näidistund kab 307
13.15    Tugimeeskonna nõupidamine kab 117
15.00    Seminar õpetajatele Teemad: hindamine, õpilaste tunnustamine kab 110

R      26. mai
  8.15    1.b kl õppepäev Järvemuuseumis
13.30    6. klassid Ettevõtluskülas

L      27. mai

P      28. mai
1.b kl matkapäev Lõuna-Eestis

TEADE

•    TEISIPÄEV, 23. MAI

Toimub kuus tundi.
Lühendatud tundide ajad:
1.   8.15 -   9.45
2.   8.50 -   9.20
3.   9.30 - 10.00
4. 10.15 - 10.45 
5. 11.00 - 11.30 
6. 11.45 - 12.15

Söögivahetunnid:
10.00 - 10.15    1.-3. klass
10.45 - 11.15    4.-6. klass
11.30 - 11.45    7.-9. klass

Pikapäeva kool alustab kell 11.00 ja söömine on 12.30.

KOOLIELU

•    TARTU LINNA HARIDUSOSAKONNA JUHATAJA VASTUVÕTT TUBLIMATELE

Haridusosakonna juhataja vastuvõtt üle-riigiliste aineolümpiaadide Tartu linna voorude parimatele õpilastele ja nende juhendajatele toimus 16. mail Dorpati konverentsikeskuses. Kutsutud olid põhikooli vanema astme ja gümnaasiumi 26 aineolümpiaadi 141 õpilast ja 105 õpetajat. Haridusosakonna juhatajalt Riho Raavelt said kõik kutsutud tänukirja koos raamatupoe kinkekaartidega. Muusikalist meelelahutust pakkus Liis Lemsalu. Peale ametlikku osa ootas kõiki külluslik suupiste-laud.
Meie kooli tublimatest tublimad on:
Kertu Katriin Kotkas (6.c) – I koht loodusõpetuse olümpiaadil
Kaspar Sõukand (8.a.) - I koht geograafia- ja bioloogiaolümpiaadil
Kristiina Theresa Kuusik (9.a) – I koht kunstiolümpiaadil

Tore on siinkohal ära tuua ka meie endiste õpilaste, (nüüdsete trefneristide) saavutused:
Kristin Saan (12. kl) – II-III koht bioloogiaolümpiaadil
Kati Iher (11. kl) – II koht geograafiaolümpiaadil
Hannaliina Piho (11. kl) – III koht prantsuse keele olümpiaadil
Sandra Lannes (10. kl ) – II koht prantsuse keele olümpiaadil

Helle Laas
Ardi Kärberg
Kaja Haljasmets

P.S.
Tublide õpilaste hulka kuulub ka 8.a klassi õpilane Sigrid Salumets, kes algselt oli peale matemaatika piirkonnavooru 5-s, aga pärast tööde ülevaatamist vaba¬riiklikus olümpiaadi¬komisjonis jäi Tartu pingereas 3.-ndat kohta jagama. Vabariigi nimekirjas tõi see endaga kaasa 9.-nda koha jagamise.

Hans Oidjärv

•    VUNK KOGEMUSSEMINAR MEIE KOOLIS

15. mail toimus VUNK seminar, mille võõrustajaks oli VUNK kogemusseminaride sarjas seekord meie kool.
Päev algas ronimislinnaku ametliku avamise ning sümboolse lindilõikamisega. Avasõnad ütles direktor Jaan Reinson, pärast keda sai sõna Tartu linna abilinnapeale Tiia Teppan. Ronimislinnaku avamisel esinesid Hansa kooli rahvatantsijad, kelle juhendajaks oli Lea Hanni ja meie kooli 2.a kl tantsijad, kelle juhendajaks oli Kristel Saar. Tänusõnad ja -kirjad anti kõigile, kes olid ronimislinnaku valmimisel nii nõu kui jõuga abiks.
Edasi jätkus VUNK seminar, kus lahtiseid õuetunde andsid Kaja Haljasmets, Kaja Kivisikk, Svea Kaio ja Pirgit Palm. Tunnist võtsid aktiivselt osa nii õpilased kui VUNK seminari külalised - loodetavasti said kõik vaatamata pilvisele ilmale toreda kogemuse. Külalistel oli võimalus tutvuda ka meie kooliga ning näha, kuidas kool julgustab õpilasi aktiivsetele tegevustele ka vahetundides.
Pärast õuesõppe tunde toimus kokkuvõtete tegemine.


•    KOOLINOORTE MV TÕSTMISES

12. mail toimusid Tartumaal Kõvekülas Tartumaa Koolinoorte MV tõstmises. Meie kooli oli esindamas kaks 6.b klassi tüdrukut:  Ana-Claudya Stamm ja Kelly Pedak.
Ana saavutas oma kehakaalus (54kg) 2. koha ning Kelly saavutas oma kehakaalus (79 kg) samuti tubli 2. koha.

Tiina Terasmaa
kehalise kasvatuse õpetaja

•    PÕNEV KUNSTITUND

7.a klassil oli 16. mail teistmoodi kunstitund. Meie vilistlane ja prantsuse keele õpetaja Birgid Täht mängis pilli ja laulis,  klass maalis akvarellidega lähtuvalt muusikast ja tekkinud tunnetest.


Autor: Roberta Solom
      Autor: Kristine Munitsõn

Valminud töid kasutab Birgid oma plaadi-esitluskontserdil "Minu Lind" 26. mail 19.00 Kastanimajas (Kastani 38, endine trükikoda). Olete oodatud kuulama!
Helle Laas,
Kunstiõpetaja

•    SÜDAMERÜTM 2017

18. mail toimus kanali ääres Hansa kooli korraldatud jooksu- ja terviseüritus "Südamerütm 2017". Üritus oli mõeldud Hansa kooli, Descartes'i kooli ja Annelinna gümnaasiumi 5. klasside õpilastele.
Kohal oli umbes 150 last.
Jooksuüritus algas soojendusega. Peale seda läksid rajale iga kooli igast klassist 3 tüdrukut ja 3 poissi, kes läbisid etteantud distantsi aja peale ning osalesid niimoodi sõbralikus mõõduvõtmises. 4 minutit hiljem lasti rajale kõik ülejäänud tervisespordi nautlejad.
Tüdrukute arvestuses saavutas meie kooli 5.c tüdruk Alina Bobkova 4. koha. Poiste arvestuses saavutas meie kool kolmikvõidu. Korraga finišeerisid kolm poissi: Ramon Põldaru (5.a), Karl Kurits (5.a) ja Richard Murak (5.a).

Õpilaste osalusprotsendi alusel jagati koolidele karikad. Osalusprotsent oli meie koolis kõige suurem (86,8%) ning meie kool sai I koha ja suure hõbedase karika. II koha sai Tartu Hansa Kool (õpilaste osalusprotsent oli 65%) ning III koha sai Tartu Annelinna Gümnaasium (õpilaste osalus oli 52,6%).
Kokkuvõtteks võib öelda, et oli tore üritus. Meil vedas väga ilmaga ning kõikide osalejate vahel loositi välja erinevaid auhindu.

Tiina Terasmaa,
Martin Vändra,
kehalise kasvatuse õpetajad

•    EDUKAD ÕPILASED 2017

1.a klass
1. Mari Iher
2. Marri Lankov
3. Laura Elise Mae
4. Mathias Lepnurm
5. Remo Kuslapuu
6. Emili Puhm    
7. Elisabet- Marie Rudissaar
8. Jennifer Kikerpill

1.b klass
1. Isabel Tiitsaar
2. Ivo Niine
3. Axel Ploom
4. Rianna Väärsi
5. Elina Prilutski
6. Merilin Madisson
7. Mariett Sada

1.c klass
1. Betryna-Claudia Babajev
2. Lisette Kaber
3. Markus Mändla
4. Karl Joonas Raudsaar
5. Elis Tomann

2.a klass
1. Leen Raudsepp
2. Erki Amon
3. Annika Bublei
4. Inesa Gedvilaité
5. Sandra Gedvilaité

2.b klass
1. Mattias Apuhtin
2. Robert Korde
3. Jürgen Liiv
4. Keitlin Kristelle Looga
5. Lilia Jadrovski

3.a klass
1. Teisi Eli
2. Rebeka Liias
3. Siim Matson
4. Annabel Rebo
5. Ahti Soo
6. Marieta Žoržoliani
7. Linda Soosaar

3.b klass
1. Kertu Saksing
2. Birgit Männigo
3. Alina Savostkina
4. Marvin Uusen
5. Keitrin Lepaste
6. Anna Angelika Rebane

3.c klass
1. Mattis Karis
2. Karoliina Koltšin
3. Keili Raaperi
4. Elisabeth Ristoja
5. Kevin Reili
6. Anett-Joanna Sada

4.a klass
1. Denni Gusev
2. Maria Kronberg
3. Diljara Piiri
4. Kaur Marten Pärn
5. Milena Startšenko
6. Karl Johan Vändra
7. Annabel- Marie Rudissaar
8. Aleksandra Peskovski

4.b klass
1. Renata Safina
2. Ellinor Usai
3. Liandra Ilves
4. Henrik Ets Orav
5. Sten Oliver Piho
6. Romet Prušinski
7. Lisete Roosileht

5.a klass
1. Kristiina Kangur
2. Richard Murak
3. Anette- Jasmin Ansip
4. Kerttu Lisette Kadajane

5.b klass
1. Laura Kanep
2. Olaf Trubert
3. Marit Samrjakova
4. Anneli Sidoruk
5. Janete Lapp

5.c klass
1. Kristofer Poolakese
2. Uku Neeme
3. Loviisa Koltšin
4. Maria Lezik
5. Artur Jakobson
6. Keidy Andersohn

6.b klass
1. Susanne Lannes
2. Diana Alliksaar
3. Kelly Pedak
4. Eduard Tamra
5. Lisett-Marleen Pihlik
6. Carolin Silla
7. Karl Andro Tätte

6.c klass
1. Kertu Katriin Kotkas
2. Triinu Liisa Lota Umal
3. Haldja Petter
4. Epp Maria Orglaan
5. Laura Vahejõe

7.a klass
1. Vita Enok
2. Christina Kodanik
3. Helena-Liisa Moks
4. Kristine Munitsõn
5. Marta Malin Muru
6. Kleer Siigur
7. Roberta Solom
8. Krislin Säre
9. Andra Mai Hoop
10. Carola Kukk
11. Emilia Margaret Katrin Kums
12. Lisa Marie Mölder
13. Annabel Priks

7.b klass
1. Leiki-Maria Arroval 
2. Kristin Hango
3. Marleen Poom 
4. Joosep Vall

7.c klass
1. Liis Isabel Geherman
2. Ketelin Kivi
3. Mathias Piho
4. Pilleriin Pind

8.a klass
1. Kaspar Sõukand
2. Sigrid Salumets
3. Keilin Lepaste
4. Andri Viinapuu
5. Isabel Marie Arro
6. Carmen-Ly Lubi
7. Elis Pauljukaite
8. Veronika Tumanova
9. Rasmus-Joonatan Ujuk
10. Evelin Kimmel

8.b klass
1. Loona Mets
2. Riho Pütsep
3. Victoria Raeste
4. Kätrin Zupsmann
5. Age Liis Roosna

8.c klass
1. Isabel Masing
2. Maria Eliise Merimäe
3. Salme Neeme
4. Mia Maria Petuhhov
5. Elisabeth Rattasepp
6. Tuuli Tasa
7. Alisa Savostkina
8. Hanna Helena Pool

9.a klass
1. Marleen Ereline
2. Ingrid Kobõlkina
3. Elza Lutt
4. Liisa Maria Mihhailov
5. Helena Seliste
6. Lola Sõukand
7. Eva-Lotta Vakmann
8. Marleen Viinapuu
9. Annela Seliste
10. Kaisa Konsa
11. Signe-Sigrit Rehe
12. Marian Lisbet Roggenbaum
13. Marisol Vares

9.b klass
1. Kelly Kelder
2. Gerda Pihle
3. Marta Jakobson
4. Gertu Tambah
5. Cärolyn Žuravljov
6. Annabel Roots
7. Maria Märs

***
Edukaid tunnustas Gerli Padar ja Madis Kari ning jäädvustasid end külalisteraamatusse.