Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
10. – 14. aprill 2017       Nr 29 (680)

TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

•    üleriigilisel 1.-6. klassi õpilaste etlus-konkursil „Ellen Niiduga Midrimaal“ edukalt esinenud 5.c kl õpilast Uku Neemet ja tema juhendajat Mare Liivi
•    teatritefestivalidel kooli esindanud 6.-9. kl näiteringi Napoleon ja selle juhendajat Hedvy Arulat
•    Tartu linna ja maakonna 6.-9. kl õigekirjaolümpiaadil osalenud õpilasi ja nende õpetajaid Mare Liivi, Riina Voltrit ja Kaidi Menšikovat
•    õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi värvikireva ülestõusmispüha näituse eest

ÜRITUSED

E      10. aprill

8.30-18.00 Tartu poistekooride laulupeo eelproov aulas
13.00    Kirjalik prantsuse keele DELF-i eksam
14.05    9. kl õpilastele loeng edasiõppimisvõimalusest Luunja Keskkoolis kab 110

T      11. aprill

14.05    Tugimeeskonna nõupidamine kab 117
15.00    Ümarlaud HO esindajatega

K      12. aprill

11.15    Juhtkonna nõupidamine
12.00    VUNK meeskonna koosolek kohvikus
12.00    1.-9. kl tantsuvahetund aulas

N      13. aprill

9.b klass elektriteemalisel õppepäeval AHHAA-s
10.55    1. kl liikumisvahetund võimlas
12.00    4.-9. kl tantsuvahetund aulas
12.00    2.-3. kl liikumisvahetund võimlas

R      14. aprill

Suur reede

TEATED

•    PRANTSUSE KEELE EKSAM

Rahvusvaheline prantsuse keele DELF-i eksam (8. kl):
kirjalik – 10. aprill kell 13 kab 115, 411
suuline – 11.-13. aprill vastavalt graafikule

•    TDK 35

21. ja 22. aprillil tähistab TDK 35. aastapäeva. Täpsem info www.tdk.ee

KOOLIELU

•    EESTI POISID LOEVAD LUULET

Koolivaheajal, 20. märtsil toimus Lääne-Virumaal Tapa Gümnaasiumis Ellen Niidule pühendatud üleriigiline 1.-6. kl õpilaste etluskonkurss „Ellen Niiduga Midrimaal“. Esinejaid oli tulnud Jõgevamaalt, Järva-maalt, Tartust, Viljandimaalt, Võrumaalt jm.
Huvitav on märkida, et keskmise vanuseastme 13-st esinejast 9 olid poisid. Nad olid nii tugevad etlejad, et lõid kogu võistluse kinni.
Žürii kuulutas välja võitjad:
4.-6. kl arvestuses sai I koha Kevin Männik Rakvere Gümnaasiumist.
Ka meie koolil on põhjust uhkust tunda.
UKU NEEME (5.c) pälvis ERIAUHINNA TUGEVA JUTUSTUSOSKUSE EEST.Žürii esimees Tarmo Tagamets tunnustas Ukut, kes luges vabavärsilisi luuletusi nii, nagu jagaks publikuga oma mõtteid. Ta nentis, et tase oli kõrge. Kõik olid laval ausad.
"Luule lugemine pole kerge. Kes oskab lugeda luulet, see oskab elus peaaegu kõike.
Luule avardab maailmapilti," sõnas Rakvere teatri näitleja Tagamets oma muhedal moel. Aitäh Ukule veenva esinemise eest!

Infot saab Tapa Linnaraamatukogu kodulehelt:
http://www.tapa.lib.ee/?page_id=430
https://www.facebook.com/tapa.linnaraamatukogu/

Mare Liiv,
eesti keele õpetaja

•    TEATRITEFESTIVALID

6.-9. klassi näitering Napoleon mängis René Descartes'i eluloost inspireeritud lavastust "Lind ja laps" 31. märtsil Elva Mitteteatrite Festivalil ning 1. aprillil Tartu Kooliteatrite Festivalil.
Elva festivali žürii kiitis nii meie lavastust kui ka truppi. Saime "Ühtse trupi preemia", lisaks pälvisid Marian Lisbet Roggenbaum ja Hanna Helena Pool näitlejapreemiad oma rollide eest.
Esinemine Tartu Kooliteatrite Festivalil läks samuti edukalt. Žüriilt saime kiituskirja ambitsioonikuse, legendiloome ja stiilipuhta melodraama eest.

Hedvy Arula,
näiteringi juhendaja

•    ÕIGEKIRJAOLÜMPIAAD

31. märtsil toimus Tartu linna ja maakonna 6.-9. kl õigekirjaolümpiaad.

Tulemused:

6. klass (36 osalejat)
2. koht Kertu Katriin Kotkas (6.c)

7. klass (37 osalejat)
21.-22. koht Liis Isabel Geherman (7.c)
29. koht Krislin Säre (7.a)
35. koht Marleen Poom (7.b)

8. klass (35 osalejat)
17. koht Loona Mets (8.b)
30.-31. koht Tuuli Tasa (8.c)
34.-35. koht Maria Eliisa Merimäe (8.c)

9. klass (37 osalejat)
34.-35. koht Liisa Maria Mihhailov (9.a)

•    X TARTU KOOLIDE LAHTISED KARIKAVÕISTLUSED MALES

Laupäeval 1. aprillil toimusid Tartu Descartes'i Kooli poolt korraldatud juba traditsiooniks saanud Tartu koolide lahtised karikavõistlused males. Kuigi üritus toimus  1. aprillil, oli asi 93 osavõtja jaoks naljast kaugel. Rahvusvahelist hõngu lisas ka Riia maletajate osavõtt. Ruudulisel laual peeti viis tundi tõsiseid malelahinguid, et välja selgitada 15 osavõtnud kooli seast kolm parimat - nendeks olid Kiviõli Vene Kool, Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium. Individuaalselt olid kolm parimat Herman Pedmanson Tartu Waldorf Gümnaasiumist, Dmitri Derevjanko Kiviõli Vene Koolist ja Liisa Maasik Tartu Tamme Gümnaasiumist, ühtlasi ka üldarvestuses parim tüdruk.Tänusõnad on ära teeninud meie kooli õpilased Silver Ainsaar (9.b), Ramon Põldaru (5.a), Mattias Lepnurm (1.a), Uku Neeme (5.c), Remo Kuslapuu (1.a), kes vormistasid meie koolile lõppkokkuvõttes 
7. koha. Pole paha!
Kui kedagi huvitavad täpsemad tulemused, siis võib külastada Eesti Maleliidu kodulehekülge aadressil: www.maleliit.ee

Hans Oidjärv,
võistluse korraldaja