Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT

23. - 27. jaanuar 2017     Nr 19 (670)


TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

•    õpetaja Riina Voltrit kooli õigekirjaolümpiaadi korraldamise eest

•    õpetaja Mare Liivi kooli 4.-6. kl õpilaste etluskonkursi läbiviimise eest

•    piirkondlikul etluskonkursil edukalt esinenud 5.b kl õpilast Marit Samrjakovat ja tema juhendajat Mare Liivi

•    kehalise kasvatuse õpetajaid, kõiki teisi õpetajaid ja õpilasi, kes spordipäeva õnnestumisele kaasa aitasid

ÜRITUSED

MATEMAATIKANÄDAL

E      23. jaanuar

TÜ Teaduskooli töötoad teemal „Täringud“ kab 115
8.15    7.b kl
9.10    7.a ja 7.c kl

Matemaatika pesad aulas
8.15    4.a ja 5.b kl
9.10    4.b ja 5.a kl
10.10    5.c kl
11.15    6.c kl
12.20    6.b kl

T      24. jaanuar

Matemaatika pesad aulas
  9.10    9.a ja 9.b kl
10.10    7.c ja 8.b kl
11.15    7.a ja 7.c kl
12.20    8.a ja 8.c kl
10.10    4.-6. kl matemaatikaolümpiaadi koolivoorud kab 208 ja 209
14.05    Tugikomisjoni nõupidamine kab117

K      25. jaanuar

11.00    3.a klass Laulupeomuuseumi õpitoas

N      26. jaanuar

10.55    Liikumisvahetund 1. kl võimlas
12.00    Tantsuvahetund 4.-9. kl aulas
12.00    Liikumisvahetund 2.-3. kl võimlas
13.00    XII Noorte Laulupeo mudilaskoori eelproov TÜ Haridusteaduste Instituudis

R      27. jaanuar

10.00    Tartu linna 6.-7.klasside käsitöökonkurss TDK-s kab 113, 305, 307
11.15    Juhtkonna nõupidamine

L      28. jaanuar

10.00    Lastekoori laululaager muusikaklassis

TEATED

MATEMAATIKANÄDAL

Algavad päevaülesanded, mida saab raamatukogust.

Kolmapäev, 25.01
Loovtöö „Matemaatiline luuletus“ 4.-9. kl

Neljapäev, 25.01

Loovtöö esitamise tähtaeg matemaatikaõpetajale

Reede, 27.01
Loovtööde "Matemaatiline luuletus" esitlemine aula koridoris

KOOLIELU

•    4.-6. KL ÕPILASTE ETLUSKONKURSS

16. jaanuaril toimus meie kooli 4.-6. kl õpilaste etluskonkurss, kus loeti luulet ja proosat. Kõiki esinejaid oli põnev kuulata. Nalja ja naeru pakkusid Piret Raua, Jaanus Vaiksoo ja Ilmar Tomuski lood, kuid esitati ka Betti Alveri ja Ave Alavainu luulet, kus kõlasid mõtlikud pooltoonid.
Žürii  (Piret Paatsi, Iiri Saar ja Rut Vaik) selgitas välja kõige säravamad esinejad:
I koht Marit Samrjakova (5.b) – tõetruu ja eheda esituse eest
II koht Loviisa Koltšin (5.c) – selge ja puhta esituse eest
III koht  Uku Neeme (5.c) –  arengu eest sõnakunstiga tegelemisel
Publiku eripreemiad:
Marit Samrjakova (5.b) – hea tekstivaliku ja haarava esituse eest
Kertu Katriin Kotkas (6.c) – publiku naerutamise ja köitva esituse eest
Žürii kiitis Maritit hästi valitud katkendi, siira ja usutava esituse ning kuulajatega silmside loomise eest. Iiri Saar sõnas: "Marit esitas loo nii veenvalt, nagu räägiks iseendast." Marit esindab meie kooli Tartu linna  etluskonkursil, kus kannab ette Reeli Reinausi loo "Uus poiss" ning esitab Jaanus Vaiksoo luuletuse on "Onu Heino kummikud".
Ilus ettevõtmine oli. Rõõm on tõdeda, et meil on õpilasi, kes peavad au sees sõnakunsti  ning naudivad sellega tegelemist.
Suur tänu toredale publikule ning kõikidele vahvatele osalejatele!

Mare Liiv,
eesti keele õpetaja

•    KOOLI ÕIGEKIRJAOLÜMPIAAD

Eelmisel nädalal toimus TDK 7.-9. klasside õigekirjaolümpiaad ja parimad õpilased klasside arvestuses on järgmised:

7. klassid (130 p)
1. Liis Isabel Geherman (7.c)    121 p
2. Kristine Munitsõn (7.a)    120 p
3. Krislin Säre (7.a)    111 p
4. Leiki-Maria Arroval (7.b)    107 p
5. Vita Enok (7.a)    100 p

8. klassid  (130 p)
1.-2. Ingely Soovik (8.b)    121 p
     Isabel Marie Arro (8.a)    121 p
3.-4. Tuuli Tasa (8.c)    117 p
     Loona Mets (8.b)    117 p
5.-6. Kaspar Sõukand (8.a)    112 p
      Mia Maria Petuhhov (8.c)    112 p

9. klassid (130 p)
 1.-2. Gerda Pihle (9.b)    119 p
     Ingrid Kobõlkina (9.a)    119 p
3.-4. Kelly Kelder (9.b)     117 p
    Liisa Maria Mihhailov (9.a) 117 p
5.-6. Annabel Roots (9.b)    113 p
     Anni Liis Hoop (9.a)    113 p

Riina Voltri,
eesti keele õpetaja

•    UUDISKIRJANDUSE LOETELU

Tartu LV haridusosakond tegi meie koolile uute raamatute näol toreda kingituse. Saime juurde nii uudiskirjandust kui ka kohustusliku kirjanduse hulka kuuluvaid raamatuid:
Ilves, E. Linnu lood
Kass, K. Kasper ja viis tarka kassi (3 raamatut)
Kass, K. Samueli võlupadi (3 raamatut)
Keränen, M. Jõmmu (2 raamatut)
Kivirähk, A. Karneval ja kartulisalat (2 raamatut)
Nordquvist , S. Pettsoni jõuluvanamasin
Pervik, A. Kallis härra Q (3 raamatut)
Petrone, E. Hiir püksis
Rand, H. Esimene klass ja muinasjutukarneval
Rannap, J. Maal ja merel
Raud, E Kalevipoeg (3 raamatut)
Raud, E Kunksmoor (3 raamatut)
Raud, E Naksitrallid (3 raamatut)
Raud, P. Lugu Sandrist, Murist, tillukesest emmest ja nähtamatust Akslist
Saint-Exupery Väike prints (2 raamatut)
Tali, E-M. Pailapssiin
Tomusk, I. Algaja ajaränduri seiklused
Tomusk, I. Amanda patsid
Vallik, A, Imelised inimesed
Vilep, H. Jõks Matemaatikamaal
Vilep, H. Pähklikuninga mäng
Williamson, L. Poiss, kes seilas tugitooliga üle ookeani
Galina Rikkinen,
raamatukoguhoidja