Tartu Descartes'i Kool 
INFOLEHT
10. – 14. oktoober 2016     Nr 7 (658) 
·   9. klassi õpilasi ning klassijuhatajaid Anneli Koppelit ja Martin Vändrat üllatusliku õpetajate päeva korraldamise eest

·   õpetajaid Maris Allikut,  Ardi Kärbergi ja Iiri Saart põneva tunni eest loodusainete klassis

·    kiire reageerimise ja abivalmiduse eest veeavarii likvideerimisel: Maie Soodla, Aili Kongot, Mari Martihhin, Anu Paju-Lubi, Galina Rikkinen, Tõnu Kongot

ÜRITUSED  

E      10. oktoober
14.55    YFU Eesti ühiskonnaõpetuse tund 9. klassidele kab 115

T      11. oktoober
  8.00    6. klassid õppereisil Tallinnas
11.15    Tugikomisjoni nõupidamine kab117

K      12. oktoober
10.00    Koolitus Ahhaa keskuses "Parem kaasatus igapäevasesse kooliellu"
11.15    Juhtkonna nõupidamine
12.00    Aktiivne vahetund 1.-3. kl õpilastele
15.00    Perepäeva ja TDK aastapäeva korraldusmeeskonna koosolek kab 117

N      13. oktoober
10.55    Aktiivne vahetund 7.-9. kl õpilastele
11.00    9.a kl kirjandustund laulupeomuuseumis
12.00    Aktiivne vahetund 4.-6. kl õpilastele

R      14. oktoober
10.30    Juhtkonna nõupidamine


TEATED

·      KLASSIDE PILDISTAMINE
18.-19. oktoobril toimub klasside pildistamine.
KOOLIELU

·   KOOLI KÜLASTASID SUURSAADIKUD

Koolis käisid reedel, 30. septembril külas diplomaatiline korpus ehk Eestisse akrediteeritud diplomaadid ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad. Kõneldi meie kooli tegutsemispõhimõtetest erinevate kultuuri- ja keeletaustaga õpilaste õpeta­misel, kuid ka teistel hariduselu teemadel.

Väikese kokkuvõtte meie kooli tegutsemis­põhimõtetest erinevate kultuuri- ja keeletaustaga õpilaste õpetamisel kõnelesid direktor Jaan Reinson ja sotsiaalpedagoog Iiri Saar.

Sotsiaalpedagoog Iiri ütles, et eesti keele õpetamisel lähenetakse õpilasele vastavalt tema taustale. Näiteks kodus vene keelt kõnelevast perest pärit õpilasele sobib hästi keelekümblus, kuna tal on Eestis elades juba teatav eesti keele taustasüsteem olemas, aga täitsa teisest kultuuri- ja keeleruumist tulnutele korraldatakse 10 tundi eesti keele eratunde nädalas, et neid tasapisi keelega tuttavaks teha. Samas osalevad nemadki koos klassiga tundides, et näiteks muusika-, kunsti-, kehalise kasvatuse ja käsitöö/ tööõpetuse tundides ühistegevuse kaudu kohaneda ja keelt praktiseerida. Iiri Saar lisas, et veel on vara meetodite tulemus­likkusest rääkida, aga kool annab omalt poolt igal juhul parima.

Seejärel said diplomaadid küsimusi küsida. Uuriti erinevaid teemasid: kus koolitatakse Eestis õpetajaid? kuidas erineb eesti keele õpetamine esimese ja teise keelena? kas eesti keelest erineva emakeelega laste õpitulemused on erinevad? kuidas õpetatakse neid lapsi, kelle emakeelt õpetaja ei oska? miks koolivõrku korrastatakse?

Haridus- ja Teadusministeeriumi peaekspert Pille Põiklik kõneles keelte õpetamise strateegiatest Eestis. Näiteks rääkis ta sellest, et keeleõppega püütakse alustada juba lasteaias.


Külastuse lõpetas ringkäik koolis ja ühine lõunasöök koolisööklas. Hispaania suursaadik Fernando García Casas ja Rootsi suursaadik Anders Ljunggren ütlesid, et kool avaldas neile sügavalt muljet. "Plaanid on väga ambitsioonikad," sõnas hispaanlane. Rootslane aga avaldas lootust, et teistest kultuuriruumidest pärit õpilastega seotud tegevusplaanid toimivad hästi. "Kui ka õpilased saavad igal päeval sellist toitu, on nad õnnega koos," märkis Ljunggren.

Marii Kangur,
kommunikatsioonijuht


·   MAISILABÜRINDIS SEIKLEMAS

Käisime klassiga 29. septembril Sarapiku talu maisilabürindis. Reis oli väga lahe. Saime teada palju huvitavat erinevate labürintide ja maisikasvatuse kohta. Väga põnev oli labürindis kaardi järgi orienteeruda ja punkte leida. Üle pea kõrguvate maiside seest tuli leida kuus kontrollpunkti. Kes punktid üles leidis, sai valida endale väikese auhinna. Huvitav oli lahendada ka erinevaid nuputamisülesandeid. Soovitame kõigile maisilabürinti seiklema minna, sest see oli tõesti põnev ja õpetlik.


Christina Kodanik ja
Roberta Solom, 7,a

 
·   SPORDIUUDIS

Nädalavahetusel toimunud Ida-Virumaa lahtistel karikavõistlustel oli Tartu Spordi­selts Kalev VK Diiva juuniorrühm, kuhu kuulub Keilin Lepaste  8.a  klassist,   taas edukas. Saavutati 2. koht 8 võistkonna hulgas.

Merle Lepaste,
lapsevanem