Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
3. – 8. oktoober 2016    Nr 5 (657) 

TUNNUSTUS  
JUHTKOND TÄNAB

·  diplomaatilise korpuse vastuvõtu korraldamise eest 9.b kl õpilasi: Cärolyn Žuravljov ja Gertu Tambah ning töötajaid: Iiri Saar, Anneli Koppel, Ingrid Rump, Laivi Haldma, Mari Martihhin, Marii Kangur, Piret Paatsi, Maie Soodla

·    õpilasesindust, kes korraldasid aktiivseid vahetunde

·    6.-9. klassi õpilasi, kes osalesid linna koolidevahelisel teatejooksude võistlustel ja nende õpetajaid Tiina Terasmaad, Martin Vändrat

·    õpilaste puhkeruumi kardinate õmblemise eest õpetaja Ingrid Rumpi


ÜRITUSED  

E      3. oktoober 

T      4. oktoober
11.15    Tugikomisjoni nõupidamine kab 117
12.05    Erakorraline üldkoosolek kab 115
13.00    9.b kl kirjandustund laulupeomuuseumis
15.00    Alustab eelkool

K      5. oktoober
Õpetajate päev
Toimub neli esimest tundi.

N      6. oktoober
10.55    Aktiivne vahetund 7.-9. kl õpilastele
12.00    Aktiivne vahetund 1.-6. kl õpilastele

R      7. oktoober
10.30    Juhtkonna nõupidamine

L      8. oktoober
10.00-15.00 Lastekoori laululaager lauluklassis
TEATED

·      JALGPALLIVÕISTLUSED 

3. okt toimuvad koolidevahelised jalgpallivõistlused Annelinna jalgpalli­staadionil:
kell 16.00         6.-7. klassi poisid
kell 18.00         6.-7. klassi poisid
kell 19.20         4.-5. klassi poisid

Poistel kohal olla 15 min varem.

·      KLASSIDE PILDISTAMINE

18.-19. oktoobril toimub klasside pildistamine.


KOOLIELU

·      VUNKIV KOOL

Sel nädalal alustasime uuesti aktiivsete vahetundidega. Neljapäeval said pikkadel vahetundidel 4.-9. klasside õpilased käia aulas tantsimas. Kahjuks oli vanemate klasside osavõtt väike.

Samal ajal rajasid õpilasesinduse liikmed algklasside poolele kaks liikumisrada. Samal ajal õpetasid tublid klassijuhatajad oma õpilastele ka kummikeksu mängima.

1. klassi õpilastel oli võimalus aulas tutvuda ja panna oma oskusi proovile vahval osavusrajal.

Ja meeldiva vaheldusena saavad mõned õpilased istuda kõvade toolide asemel hoopis suurtel pallide.

·      JOONISTUSVÕISTLUS

21. septembril korraldas Omanäoline EraHuvikool joonistusvõistluse „Minu lemmik tegevus“. Parimaks osutus 1.a kl õpilane Robert Ostrovski.


Robert: „Mulle meeldib väga jalgpall. Käin tennis juba kaks aastat. Trennis saab palju väravaid lüüa.“ 

Eve Ilves,
1.a kl juhataja

 

·      ILUVÕIMLEMISE MEISTRIVÕISTLUSED

Laupäeval, 24. septembril toimusid Tallinna lahtised MV iluvõimlemise rühmakavades. 3.b klassi õpilane Keitrin Lepaste võimleb TSSK Diiva lasteklassi rühmas ja saavutati 2. koht – osales 10 rühma.
8.a klassi õpilane Keilin Lepaste sama klubi juuniorklassi rühmaga 3. koht – osales 7 rühma.

Merle Lepaste,
lapsevanem