Tartu Descartes'i Kool

INFOLEHT
23. - 27. mai 2016     Nr 33 (649)
TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB

•    1.-3. klasside õuesõppepäeva pea-korraldajat Kaja Kivisikku ja õpetajaid: Tiia Liblik, Greta-Eva Kalberg, Marina Mandzjuk, Eve Ilves, Külli Hindrikson, Rut Vaik, Reelika Kõiv, Inge Lään, Kristel Tikk, Kaisa Soomets põneva päeva korraldamise eest

•    õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi meeleoluka näituse eest

ÜRITUSED

E      23. mai
  8.30    2.a klassi õuesõppepäev "Loomalapsed"
  8.30    3.a klassi õuesõppeprogramm "Koduloomad"
12.20    Tugikomisjoni koosolek kab 117

T      24. mai
Matemaatika proovieksam 

  

8.30    3.b klassi ekskursioon Kohtla kaevandusse
14.15    Koosolek "Sisevõrk" kab 117

K      25. mai
9. klasside lapsepõlvepäev

  8.00    2.a klass külastab Swedbank'i
  8.30    Juhtkonna nõupidamine
  9.00    3.b klass Emajõe koolis
  9.00    Veepäev 7. klassidele
11.30    6.b kl mullaprogramm Loodusmajas

N      26. mai
10.00    3.b klass Päästekeskuses
13.15    9. kl viimase koolikella aktus aulas

 R      27. mai
Hinded välja!
Lõpeb tunniplaanijärgne õppetöö5. klassid ekskursioonil Jurmalas 
  9.00    4.a ja 4.b kl ekskursioonil Lõuna-Eestis
11.00    4.c kl õppepäev Kiidjärvel


TEADE

•    LÕPUAKTUSED

3. juuni
kell 9.30    1.-3. klass
kell 11.00    4.-6. klass
kell 12.00    7.-8. klass

17. juuni kell 16.00 9. klass

KOOLIELU

•     TÄNUÜRITUS AINEOLÜMPIAADIDE PARIMATELE

Teisipäeval toimus Dorpati konverentsi-keskuses haridusosakonna juhataja vastuvõtt üleriigiliste aineolümpiaadide Tartu linna voorude parimatele õpilastele ja nende juhendajatele, ja juba 20 korda.

Kutsutud oli 17 aineolümpiaadi 118 võitjat ja 70 juhendajat. Meie kooli tublimad aineolümpiaadide võitjad on:
•    Erte Zimmer (9.c) – bioloogias 1. koht, kunstiõpetuses 2.-3. koht, ajaloos 4. koht
•    Kaspar Sõukand (7.a) – bioloogias 1.-2. koht, geograafias 4. koht
•    Krislin Säre (6.a) – loodusõpetus 2. koht

Tore oli kohtuda meie kooli lõpetanud tublide õpilastega, siinkohal ka nende tulemused:
1. Kati Iher (HTG 10. kl.) – matemaatikas 1.-2. koht, füüsikas 1. koht, geograafias 1. koht
Augustis läheb Kati Hiinas toimuvale 13. rahvusvahelisele geograafiaolümpiaadile.
2. Kristin Saan (HTG 11. kl.) – bioloogias 2.-3. koht
3. Jasper Ristkok (HTG 12. kl.) – füüsikas 2. koht
4. Mirjam Iher (HTG 12. kl.) – matemaatikas 2.-4. koht

Eha Vahtras
Helle Laas
Kaja Haljasmets

•    1.A KLASS KÄIS ÕPPEKÄIKUDEL

1.a klass külastas 5. mail ettevõttevõtet Lasita Maja, mis on Eesti üheks suurimaks puitmajade tootjaks. Nad valmistavad aia-, laste- ja suvemaju, kuure, saunu, paviljone ning garaaže. Meil oli võimalus näha, kuidas puidust maju valmistatakse ja komplekteeritakse. Enne tehasesse minekut räägiti ohutusest ja panime selga helkurvestid, et meid oleks hästi naha. Müra tehases oli väga suur ja töölistel olid kõrvas kõrvaklapid. Pärast saime tutvuda müügi- ja projekteerimisosakonnaga. Müügijuhid rääkisid meiega saksa, inglise, prantsuse ja hispaania keeles. Kahjuks ei saanud me midagi aru. Tuttavad olid ainult tervitussõnad.
Projekteerijad aga rääkisid, kuidas maju projekteeritakse tänapäeval ja kuidas vanasti. Selleks on vaja koolis hoolega õppida matemaatikat ja võõrkeeli. Õppekäik oli vajalik ja põnev. Vastuvõtt oli väga soe.
Laste mõtted:
Nägin, kuidas masinad töötasid. (Maksim)
Meid lubati istuda tõstukisse ja ma nägin, kuidas näeb välja tõstuk seest. (Erki)
Me pidime helkurvestid selga panema tagurpidi, sest masinad pidid minema hulluks. (Leen)
Me nägime saali, kus peetakse koosolekuid ja räägiti, kuhu majad kogu maailmas müüakse.
Mõistsin kui oluline on osata matemaatikat. (Sandra)

***
19. mail käis 1.a klass Metsa talus. Taluperenaine Maris tutvustas oma koduloomi ja nende päritolu. Talus nägime koeri, kasse, kanu, kukke, poni, lammast, vasikat, hane ja küülikut. Mängides ja rühmatööd tehes said lapsed selgeks loomapoegade nimetused ja loomadele vajalikud toidud. Lapsed said loomi paitada nii palju kui süda lustis ja toita. Arutlesime, kuidas inimene peab loomade eest hoolitsema ja miks koduloomi peetakse.


Laste mõtted:
Ma sain teada, mis toitu tohib loomadele anda. (Milana)
Mängisime uusi põnevaid mänge. (Erki)
Põnev oli see, et meil lubati poni selga ronida ja saime loomi toita. (Aaron)
Mulle meeldis loomadele võililli korjata. (Marko)  

Küllike Kütimets,
1.a klassi õpetaja