Tartu Descartes'i Kool
 INFOLEHT

9. - 13. november 2015      Nr 9 (625) 


TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

·  lustliku perekontserdi eest õpilasi, kes esinesid ja õpetajaid, kes neid juhendasid: Anneli Koppel, Lilia Miilaste, Kristel Tikk, Küllike Kütimets, Kaja Kivisikk, Mare Liiv, Maarja Kukumägi, Marko Vislapuu, Piret Paatsi ning nende usinaid abilisi: Pirgit Palm, Siret Vool, Heino Telling, Katrin Ubaleht, Eve Ilves, Tiina Randaru, Tiia Liblik, Marina Mandzjuk, Terje Lelov, Maie Soodla, Mari Mölter ja Aivar Karus

·  õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi isadepäeva-teemalise näitus korraldamise eest


ÜRITUSED

E      9. november
12.20    Tugikomisjoni koosolek kab 117
14.10    1.-3. kl õpetajate koosolek kab 228

T      10. november

K      11. november
  8.30     Juhtkonna nõupidamine

N      12. november
12.00    Koidulauliku konkursi piirkondlik voor Laulupeo muuseumis

R      13. november
  8.15     9.c kl elustamisõpetus loovtööde klassis
10.00    Kriisimeeskonna õppus
10.10    9.b kl elustamisõpetus loovtööde klassis
11.00    2.a klass Annelinna raamatukogus
12.20    9.a kl elustamisõpetus loovtööde klassis


TEATED

·    AKTIIVSED VAHETUNNID

Sellest neljapäevast hakkavad taas meie koolis neljapäeviti toimuma aktiivsed vahetunnid. 
Jälgi infotelerit!

·     ALUSTA PÄEVA PUDRUGA

Meie kooli sööklas toimub hommikusöögi­kampaania 26.10-13.11. Iga ostetud pudru eest paneb klienditeenindaja kupongile templi. Kogudes kokku 5 templit, saab ostja kingituseks tasuta smuuti. Pudru hind on 50 senti.

Ootame hommikuputru sööma!

Svetlana Utsal,
söökla juhatajaKOOLIELU

·      7. KLASSIDE GEOGRAAFIAOLÜMPIAAD

Neljapäeval toimus geograafiaolümpiaadi koolivoor 7. klassidele.
Osa võtsid 7.a klassist: Kaspar Sõukand, Evelin Kimmel, Sigrid Salumets, Isabel Marie Arro, Carmen-Ly Lubi, Pirjo Jõelo ja 7.c klassist: Tuuli Tasa, Mia Maria Petuhhov, Maria Eliise Merimäe.

Tulemused:
1. Kaspar Sõukand
2. Maria Eliise Merimäe
3. Mia Maria Petuhhov
4. Tuuli Tasa

Aitäh kõigile osalejatele!

Kaja Haljasmets,
geograafiaõpetaja

 

·     VESTLUSRING LASTEAEDADE ESINDAJATEGA

5. novembril käisid meie koolis nelja lasteaia esindajad (Sipsik, Lotte, Triinu ja Taavi ning Pääsupesa). Esmalt tegime väikese ringkäigu koolimajas ja tutvustasime oma renoveeritud võimlat, tehnoloogiaõpetuse, käsitöö- ja kodunduse ning teisi ruume. Järgnes arutelu koos algklasside õpetajatega kohvikus.

Andsime lühiülevaate oma koolist ja eripäradest. Lasteaedadele meeldisid meie uued ruumid väga ning nad olid haaratud mõttest oma rühmade ja ka lastevanematega  siia tegutsema või koosolekut pidama tulla. Pakuti välja ka võimalusi paremaks koostööks: meie õpilased saavad loovtööde raames valmistada erinevaid esemeid, mida lasteaia lapsed saaksid oma tegevustes/mängudes kasutada. Lasteaia õpetajad avaldasid ka soovi, et nende lastele tutvustatakse prantsuse keelt läbi mängude ja laulude.

Tekkis ka arutelu eelkooli vajalikkusest lasteaias käivatele lastele.
Meie koosviibimine tekitas kõigis osapooltes palju erinevaid mõtteid, mida loodame lähitulevikus ellu viia.

Piret Paatsi,
õppealajuhataja

***
Suur tänu küllakutse eest! Olen Tartu lasteaiasüsteemis juba palju aastaid töötanud ja see on minul esmakordne kogemus, et koolirahvas teeb ise lahke pakkumise koostööks. Meie eilne kohtumine oli mulle väga õpetlik, sest oma lapsed on juba koolieast väljas ja ega täpselt ei teagi, kuidas praegu koolielus asjad käivad. Siiras rõõm oli näha, kui head tingimused on lastele loodud – seda nii tööõpetuse kui tugiteenuste osas. Vestluses jäi kõlama siiras hoolimine lastest ja peredega arvestamine.  Oleme ise ka kutsunud õpetajaid  vanema rühma lastele rääkima sellest, millist last kool ootab ja kuidas saavad vanemad lapsi  toetada sujuval üleminekul lasteaiast kooli. Vestluse põhjal sain aru, et teiepoolne soov oleks samas  ka kooli tutvustada. Julgeme meie lasteaia laste vanematele julgelt teie kooliga tutvumist soovitada ja kindlasti kasutame seda pakkumist, et lastevanemate ümar­lauda  teie koolis korraldada.

Eraldi  täname lapsi maitsvate küpsetiste eest.

Viive Vellemaa,
Lasteaed Lotte direktor


·  
5. KLASSID KÄISID RAKVERES

13. oktoobril käisid 5. klassid Rakveres õppereisil. Esmalt külastasime Rakvere Linnust, kus saime teada palju uut ja põnevat. Eriti meeldis meile vibuga täpsust lasta. Saime ka ise valmistada meevahast küünlaid. Seejärel käisime Rakvere teatri kohvikus lõunat söömas. Toit oli väga maitsev. Peale seda külastasime Rakvere Politseimuuseumit. Seal saime mõõta tänaval sõitvate autode kiirust ja võtta endalt sõrmejälgi. Meile meeldis õppereis Rakverre.

Kelly ja Diana,5.b