Tartu Descartes'i Kool INFOLEHT 

26. - 30. oktoober 2015      Nr 7 (623)  


TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB  

·   õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi fantastilise näituse eest

·  õpilasi, lapsevanemaid, vilistlasi ja õpetajaid, kes andsid oma panuse TDK arvamus­kohviku õnnestumisele

·    õpetajaid Küllike Kütimetsa, Pirgit Palmi, Ingrid Rumpi, Ardi Kärbergi ja Kaja Kivisikku, kes esinesid Tartu haridusfestivali seminaril "Väljundipõhise õppekava rakendamine TDK-s"ÜRITUSED

E      26. oktoober
12.20    Tugikomisjoni koosolek kab 117
14.10    1.-3. kl juhatajate koosolek kab 228

T      27. oktoober

K      28. oktoober
  8.30    Juhtkonna nõupidamine
16.30    Orienteerumiskolmapäevak
              Start kooli juurest, stardimaterjalide jaga-mine fuajees.

N      29. oktoober
13.00    Annelinna koolide 8. klasside tervisekonverents Kivilinna koolis

R      30. oktoober
12.00-14.00  Tartu linna Lugemispesade kokkutulek


TEATED

·   UISUTAMINE LÕUNAKESKUSES

T 27. oktoober
8.15   Väljasõit kooli juurest
9.00   Uisutamine 2.-3. kl
9.30   Väljasõit kooli juurest
10.00 Uisutamine 4.-5. kl

Õpilastele, kes uisutama ei lähe toimuvad tegevused koolis:
2. tunni ajal 2.-3. kl
3. tunni ajal 4.-5. kl

K 28. oktoober
8.15   Väljasõit kooli juurest
9.00   Uisutamine 6.-7. kl
9.30   Väljasõit kooli juurest
10.00 Uisutamine 8.-9. kl

Õpilastele, kes uisutama ei lähe toimuvad tegevused koolis:
2. tunni ajal 6.-7. kl (orienteerumine)
3. tunni ajal 8.-9. kl (orienteerumine)


KOOLIELU

·   KOOLIS TOIMUS ARVAMUSKOHVIK

20. oktoobril toimus meie koolis esimest korda arvamuskohvik. Osalesid nii õpetajad, õpilased, vilistlased kui lapsevanemad.

Viies paneelis arutleti erinevate teemade üle. Näiteks - millest sõltub kooli maine ja kuidas kooli müüa? Arutelust ilmnes, et meie koolis on väga hea tugisüsteem, mis toetab nii tugevamaid kui nõrgemaid õpilasi. Plussina nähti ka sportlikkuse ja liikumise rõhutamist, kuid siin ilmnes huvitav vastuolu - kas ehk liigne aktiviteet lapsi ja lapsevanemaid ei hirmuta? Üks arutelus osalenud lapsevanem ütles ka seda, et väga meeldiv oli, kui eelmisel kevadel kõik tulevase 1. klassi vanemad kokku kutsuti ja kooliperega tutvust sai luua.

Üks paneel tegeles ka liikumisküsimusega, sest praeguse aja tehnoloogilised arengud kipuvad noorte liikuvust pigem pärssima. Leiti, et kui algul suunab õpilasi liikuma õpetaja, siis hiljem saaks väiksemaid õpilasi liikuma ärgitada ka suuremad õpilased. Lisaks tekitas küsimust ka see, et kui palju siis ikkagi koolis nutitelefonide kasutamist piirata? Leiti, et siin aitaks uue põlvkonna kasvatamine, kes juba täitsa koolitee algusest peale on harjunud, et telefonil ei pea koolitunnis ega ka vahetunnis rolli olema.

Vesteldi ka pere- ja koostöövestluse tähtsusest, kus tekkis küsimus, et kui sügavale peaks vestlusel minema? Lisaks ilmnes, et eelküsimustik nii lastele kui lastevanematele aitab vestlust muuta lühemaks ja efektiivsemaks ärgitades pere­liikmeid kodus omavahel vestlema. Arutleti ka koolirõõmu hoidmise üle. Kas aitaks, kui õpetajatel on naerunäomask ees? Või hoiab koolirõõmu rutiinist välja pääsemine - välja­sõidud, lapsevanema läbiviidud tunnid jne...


Lisaks, mõte õpilastelt endilt - koolirõõmu on siis, kui pole koolikiusamist. Ja selles valdkonnas saavad üksteist korrale kutsuda just õpilased ise.

Kokkuvõtteks: oli üks produktiivne õhtu­poolik ja loodame, et arvamuskohvikuid tuleb veel. Suur tänu kõigile osalejatele!

Marii Kangur,
kommunikatsioonispetsialist

 

·   SEMINAR "VÄLJUNDIPÕHISE ÕPPEKAVA RAKENDAMINE TDK-S"

Tartu haridusfestivali raames toimus meie koolis 21. oktoobril seminar " Väljundipõhise õppekava rakendamine Tartu Descartes’i Koolis“.

Väljundipõhise õppekava puhul on rõhu­asetus õppeprotsessi lõpuks omandatavate õpitulemuste ja pädevuste omandamisel ja nende hindamisel. Oma kogemustest ja mõtetest üldpädevuste kujundamisel, rää­kisid õpetajad: Küllike Kütimets, Pirgit Palm, Ingrid Rump, Ardi Kärberg ja Kaja Kivisikk. Kõik ettekanded oli väga sisukad ja huvitavad. Toodi konkreetseid näiteid ja tehti üldistusi. Suur tänu kõigile esinejatele!

Oma kogemusi ja mõtteid üldpädevuste kujundamisest saavad peagi kolleegidele avaldada ka kõik ülejäänud õpetajad. Seda juba järgmisel koolivaheajal.

Jaan Reinson,
direktor

***

Istudes saalis ja kuulates oma kooli õpetajaid, tõdesin, et meie õpetajad on sündinud õpetajateks. Õpetajad suure algustähega, kes teavad täpselt, mida ja milleks nad teevad. Meie töö nõuab palju pabereid ja dokumente, samas muudetakse kuskil kõrgemates instantsides üsna sageli mingi aja tagant sõnastusi, mõisteid jne. Meie kool pole kunagi liigseid pabereid, dokumente taga ajanud ega üleliia nõudnud seda ka õpetajatelt. Kui õpetajatel on vaja esineda, oskavad nad rääkida oma tööst suurepäraselt.

Meie tublid õpetajad teavad täpselt, kuidas lapsed saaks selgeks just selle, millega elus edukalt edasi minna.

Sügava austusega oma kooli õpetajaid toetav õppealajuhataja Piret Paatsi


·  PÕNEV MATK MEENIKUNNO RABASSE

30. sept hommikul asusime 8. kl õpilastega teele  Meenikunno  matkarajale, mis asub Põlvamaal Veriora vallas. Meiega olid kaasas väga abivalmid ja asjalikud loodus­muuseumi juhendajad, kes jagasid  õpilastele  põnevaid  ülesandeid. Õpilased määrasid erinevaid mullahorisonte (selleks tuli kaevata u 1 m sügavune auk), õppisid tundma putuka- ja seeneliike, rabataimi ning   mõõtsid puude kõrgust.  Nii mõnigi õpilane sai rabas  keha kinnitada jõhvikate või kuke­marjadega. Õppepäev lõppes pikniku pida­mise ja töölehtede lõppviimistlusega, kuhu rühmad  olid kirja pannud kõik olulised vaatlustulemused.

Ma arvan, et selliseid retki tuleks korraldada ka edaspidi, et kinnistada koolis õpitut ja väärtustamaks looduse mitmekesisust.

Ardi Kärberg,
bioloogiaõpetaja

8. kl õpilaste arvamused:
Mulle väljasõit meeldis väga, kuigi metsas oli alguses külm. Õppisin  uusi seeneliike ja mõõtma puukõrgust. Huvitav oli rabataimi tundma õppida. Nägime ilusaid vaateid.
Mulle meeldis täiega. Teeks veel selliseid ekskursioone.
Ilm oli ilus ning rabas oli soe. Laudteed polnud libedad ning sai teha palju ilusaid pilte kõrgsoo unikaalsest ja kaunist loodusest.
Matkamine oli äge aga algus  igav.  Teada sain seda, et putukaid on väga raske purki ajada ilma, et teised välja tuleksid. Tahaks veel minna, aga seekord ilma töölehtedeta.
Minule meeldis see matk väga. Bussisõidud olid väga põnevad ja naljakad.  kui kohale jõudsime, täitsime  töölehe puude ja seente  kohta. Töölehe täitmine toimus mees­kondades. Oli põnev õppida, kuidas puid mõõdetakse  ja mis seened metsas võivad kasvada. Edasi jätkus matk rabas. Sai palju nalja, laulsime ja rääkisime juttu.
Sain teadmisi, kuidas ära tunda mürgiseid seeni. Laudteel kõndimine ja looduspiltide tegemine oli hea lõõgastus kooli vahele. 
Mulle see rabamatk meeldis, oli sobiv ilm ja toredad juhendajad. Eriti meeldis mulle oma grupiga seeni otsida ja puu pikkust mõõta.
Ma arvan, et selliseid matku peaks korraldama, kuna nii saavad õpilased aimu rohkem loodusest ja saab koolipingist välja. Oli tore matk.

Oli huvitav vaadata ilusat loodust. Õnneks oli tollel päeval hea ilm. Kõik oli väga tore , lõbus ja huvitav ning olen õnnelik, et sain sinna minna.

​​


· TARTU OBSERVATOORIUMI KÜLASTUS TÕRAVERES

Külastasime klassiga Tartu Observa­tooriumit eelmisel reedel loodusainete nädala raames. Selle keskuse põhitegevus on teadus- ja arendustegevus eesmärgiga edendada teadust astronoomia, kaugseire ja kosmosetehnoloogia valdkondades, osu­tada nimetatud valdkondades teadustööl põhinevaid teenuseid. Tahetakse olla hea partner rahvusvahelistes võrgustikes, kooli­tada noorteadlasi ja avardada õpilastes loodusteaduslikku maailmavaadet.

Tõraverre jõudes tutvusime maja ruumidega, päevaplaaniga ja lahendasime gruppides kaugseirega seotud ülesandeid. Lugesime gruppides erinevaid tekste ja tegime selle kohta plakatid. Iga õpilane valis oma grupi tekstist ühe teema, mida teistele tutvustada. Kuulasime teiste ettekandeid ja ettekannete lõpus anti gruppidele tahvelarvutid, millega tegime "Kahoot" keskkonnas teadmiste kontrolli päeva jooksul saadud info kohta.

Päeva lõpetas väike meisterdamine. Tegime ise spektromeetri, millega sai vaadata erinevate valguste värviribasid.

Päev oli huvitav ja tore.

Al-Dra Kungla, 8.b


·  
4.-5. KL ÕPILASED KÄISID TEATRI KODUS

15. oktoobril käis 4.b, 4.c, 5.b ja 5.c klassi õpilastest koosnev sõbralik seltskond Teatri Kodus omanäolisel etendusel "Noorte lood peeglis".

Lastel oli võimalus näha, kuidas üks äsja jutustatud lugu näitlejate abiga laval elama hakkab. Mitmed lapsed said proovida ka ise laval esinemist.

4.b klassi õpilaste muljed etendusest:
Mulle meeldis see, kui näitlejad tutvustasid ennast ja rääkisid lõbusaid lugusid (Viktoria).
Väga äge ja naljakas. Teiste jutte on tore kuulata ja vaadata. (Janete, Lisete).
Mulle meeldis esineda lava peal. See teater oli iseenesest lahe, tore ja huvitav (Anneli). Teater oli väga naljakas ja sai ka enda lugu rääkida (Mirko, Sander).
Oli väga tore ise näidelda. Teatri lõpus oli nii, et naerunägu oli peas ja suu oli naeru täis (Liina-Lisandra).
Naljakas oli see, kuidas näitlejad ennast liigutasid (Laura).
Mulle meeldis väga see, et meie tegime ise teatrit (Oskar-Kaarel).

Laste muljeid vahendas 4.b kl klassijuhataja Terje Lelov

 

·  JUTUPÄEV TEATRI KODUS

Õppeveerandi viimasel päeval osales 2.a kl õpilaste esindus Teatri Kodus toimunud jutupäeval. Lastele esinesid Piret Kukk ja Piret Päär. Neist esimene õpetas lapsi vestma põnevaid lugusid nööri ja paber abil. Piret Päär aga tutvustas raamatuid, kust  tasuks otsida põnevaid lugusid jutu­vestmiseks. Ta jutustas ka ise mitu kaasahaaravat lugu. Õpilaste arvates oli põnev sellist erilist jutuvestjat kuulata. Aga lahkudes kibelesid nad hoopis ise teistele nööri- või paberijuttu rääkima. Teatri Kodus veedetud tunnid möödusid linnulennul.

Kaja Kivisikk,
klassiõpetaja