Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
4. mai - 8. mai 2015   Nr 32 (611) 
TUNNUSTUS 
 
JUHTKOND TÄNAB

· tervisemeeskonda koos õpilastega, kes korraldasid õpilastele aktiivseid vahetunde

· Tartu koolidevahelise murdmaa­jooksu võist­lustel osalenud õpilasi ja nende õpetajat Julia Kirput


ÜRITUSED

E      4. mai
10.10    Juhtkonna nõupidamine

T      5. mai
 8.15    PISA test kab 305, 307

K      6. mail
  9.10     Külalistund 6. klassidele, Kai Kaljumäe, Tanel Linnas kab 115
10.10    Tugikomisjoni nõupidamine kab 117
10.10    Külalistund 5. klassidele, Kai Kaljumäe, Tanel Linnas kab 115
12.00    3.a kl orienteerumine Vapramäel
13.15    9. klassidele  loeng  teemal "Õiglane kaubandus", Jaanus Välja kab 115

N     7. mai
  8.30 - 10.00   Kooli külastab 24 õpetajat Leedust
  9.30     2.b kl mulla-elustiku õppeprogramm
11.00    4.c kl  imetajate õppeprogramm TÜ loodusmuuseumis
12.20-13.05 7.-9. klassidele interaktiivne võistlusmäng aulas

R      8. mai
  9.55-10.10   Loodusteaduste nädala kokkuvõtete tegemine aulas
12.20-14.00 8.b klassile tööturgu tutvustav töötuba, juhendaja Kadi Orav
13.00  7.a, 7.b, 8.a kl õppekäik Rakverre


KOOLIELU

·    LOODUSTEADUSTENÄDAL

Loodusteaduste nädala raames on õpilastel võimalus osaleda bioloogia töötoas (töö mikroskoopidega, anagrammide lahenda­mine, linnuparkett) kab 110 ja keemia töö­toas (praktiliste katsete  läbiviimine) kab 407.

Töötubade ajakava:

Esmaspäev, 4. mai


Kellaaeg

Bioloogia

kab 110

Keemia kab 407

09.10-9.55

7.b

10.10-10.55

8.b

11.15-12.00

6.b

8.a

12.20-13.05

6.c, 7.b

7.a

13.15-14.00

9.b

9.a

14.05-14.55

8.c

9.b

 

Teisipäev , 5. mai 

Kellaaeg

Bioloogia

kab 110

Keemia kab 407

09.10-09.30

4.c

4.b, 9c

09.35-09.55

4.b

4.c

10.00-10.15

5.b

5.c

10.20-10.35

5.c, 9c

5.a

10.40-10.55

5.a

5.b

11.15-12.00

8.a

8.b

12.20-13.05

8.b

8.c

13.15-14.00

9.a

14.05-14.50

7.a

 

Kolmapäev,  6. mai 

Kellaaeg

Bioloogia

kab 110

Keemia kab 407

8.15-8.35

6.a

8.40-9.00

3.b

6.a

9.10-9.30

2.a

3.b

9.35-9.55

2.b

2.a

10.10-10.30

1.b

1.a

10.35-10.55

1.c

1.b

11.00-11.15

3.a

11.20-11.30

3.a

1.c

11.35-12.00

1.a

3.c

12.05-12.20

2.b

12.25-12.45

3.c

6.c

12.50-13.05

6.b


 ·       IMETAJATE ÕPPEPROGRAMM

16. aprillil käisime klassiga imetajate õppeprogrammil, kus oli imetore. Giid rääkis meile imetajatest ja andis katsuda erinevaid loomanahkasid. Veel nägime mõnda elusolendit. Mina mäletan ämblikku, kilpkonna, hiidprussakaid ja madusid. Tutvusime looma jälgedega ja erinevate loomade koljudega. Me tegime ka rühmatööd. Uurisime loomade närimisjälgi ja õppisime mõõtma koljusid. Meie kõigi jaoks oli see tore ja huvitav kogemus.  

Diana Alliksaar,
4.b klass


·       MURDMAAJOOKSU VÕISTLUSED

Kolmapäeval, 29. aprillil, toimusid Tartu koolidevahelised murdmaajooksu võist­lused. Jooks toimus Tähtvere pargis ja distantsi pikkus oli 500 meetrit. Meie koolist olid julged osalejad: TC klassis Salme Neeme (6.c) ja TB klassis Elisabeth Rattasepp (6.c), Maria Eliisa Merimäe (6.c), Helis Truu (8.b) ja Kätlyn Klauzer (8.c). Medalikohtadele tüdrukud ei jõudnud. Kiitus ja suur aitäh tüdrukutele, et nad olid valmis oma kooli esindama sellel võistlusel!

Julia Kirpu,
kehalise kasvatuse õpetaja