Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
27. aprill - 1. mai 2015   Nr 31 (610) 

 TUNNUSTUS 

JUHTKOND TÄNAB

· kooli aastapäeva kontserdi pea­korraldajaid Anneli Koppelit ja Iiri Saart, õpetajaid Lilia Miilastet, Kristel Tikku, Hedvy Arulat, Svea Kaiot, Riina Voltrit, Pirgit Palmi, Siret Voolu, Greta-Eva Kalbergit, korrapidaja-õpetajaid ja kõiki teisi, kes suurepärase ürituse õnnestumisele kaasa aitasid

·  3.a klassi võistkonda (Anette-Jasmin Ansip, Kerdo Jürisoo, Kerttu Lisette Kadajane, Richard Murak), kes esinesid hästi linna 3. klasside õpioskuste olümpiaadil ja nende juhendajat Küllike Kütimetsa

·   5. klasside õpilasi, kes osalesid jooksuvõistlusel SÜDAMERÜTM 2015 ja õpetajaid Inge Läänt, Katrin Ubalehte, Svea Kaiot, ja Mare Liivi


ÜRITUSED

E      27. aprill
10.10    Juhtkonna nõupidamine
10.55    1.-3. kl mängud TORE-ga
12.00    1.a kl, 2.a kl ja 3. klasside teatri ühiskülastus

T      28. aprill
  9.00    Õpetajate sammulugemisvõistluse algus arstikabinetis
  9.15    1.a kl lemmikloomatund Lille majas
11.00    1.b ja 2.b kl "Vainemuise"  teatrikülastus
12.20    9.a kl tööturgu tutvustav töötuba
13.15    9.b kl tööturgu tutvustav töötuba
14.05    9.c kl tööturgu tutvustav töötuba

K      29. aprill
10.10   Tugikomisjoni nõupidamine kab 117

N      30. aprill
Hinnetelehed!

R      1. mai
Kevadpüha


​​TEATED

​·      SÜDAMENÄDAL

 *  Esmaspäeval viivad TORE-kad õpetaja Riina Voltri juhendamisel peale 3. tundi algklasside õpilastele läbi lõbusaid koridorimänge.

* Teisipäeval kell 9.00 alustame õpetajate traditsioonilise kahenädalase sammulugemise võistlusega. Olge varmad arstikabinetis registree­ruma.

*  Kolmapäeval korraldab õpilasomavalitsus aulas lõbusaid tantsuvahetunde, peale 3. tundi tantsivad 7.-9 kl õpilased  ja 4. tundi 4.-6. kl õpilased.

Tervisemeeskond


KOOLIELU

·    1.-3. KL MATEMAATIKANÄDAL

13.-17. aprillil toimus algklasside matemaatika­nädal, mille raames said lapsed tava­pärasest rohkem nuputada ja matemaatika erinevate tahkudega tegeleda.

Kui 1. klasside õpilased osalesid võist­kondlikul nuputamisvõistlusel, siis 2. klasside õpilased võtsid mõõtu individuaalselt. Eriti pingeliseks aga kujunes nädal 3. klassidele, kus parimate väljaselgitamiseks kulus  lausa 4 päeva.

Lisaks nuputamisele osalesid õpilased malevõistlustel, mille korraldasid õpetajad Heldi Kiisler ja Küllike Kütimets. Paljud külastasid ka arvutiklassi, et osaleda arvutipõhisel matemaatikavõistlusel Mate­talgud. Seda tegid lisaks 1. klassidele ka 2.a ja 3.a klassi lapsed.

Neljapäeva, 16. aprillil kogunesid 1. klasside õpilased aulasse, et üheskoos tore mängude hommik läbi viia. Mängumaratoni olid läbi viima tulnud meie endised õpilased Karolin Valge ja Ketrin Koorik, kes nüüd Jaak Petersoni Gümnaasiumis oma haridusteed jätkavad.

1. klasside õpilased nautisid pakutavat täiel rinnal. Ühiselt peeti lõbusaid teatevõistlusi, nuputati, lahendati mitmeid mõtlemist arendavaid ülesandeid ning loomulikult mängitiKõik lapsed lahkusid pärast kahetunnist tühjaksmängimist saalist väsinult, kuid rahulolevana.

Kõige rohkem möllu oli koolimaja B-korpuses reedel, mil õpilased paralleeliti orientee­rumismängul osalesid. Pärast „koodi“ saamist pidid võistkonnad erinevatesse ruumidesse peidetud mitmesuguseid ülesan­deid lahendama. Suur osa võistlejaist jõudis kõik kontrollpunktid läbida, vaid üksikud pidid ajapuudusel mõne ülesande lahendamisest loobuma.

Tagasiside õpilastelt oli positiivne. See annab lootust, et ehk ei jää korraldatud nädal viimaseks sellelaadseks.

Nädala kokkuvõtete tegemiseks kogunesid õpilased teisipäeval. Lisaks paljudele au­hindadele sai iga klass kotikese „raha“ ja ülesandega. Vaid selle lahendamisel sai klass kätte oma teenitud auhinna – šokolaadid ja lauamängu.

Kuna auhinnasaajaid oli väga palju, siis paneme kirja vaid parimatest parimad:

1. kl võistkondlik nuputamisviktoriin

I koht       Linda Soosaar, Tauri Järvet, Teisi Eli (1.a)
II koht      Angelika Oluchi Okezie, Mattis Karis, Raiko Johanson (1.c)
                   Robert Kornilov, Siim Matson, Karl Henri Vääri (1.a)
III koht    Remy Mihkelson, Sandra Traat, Marcus Reemets (1.a)
                   Birgit Männigo, Tauri Heinsaar, Hanna Vatt (1.b)

2. kl individuaalne nuputamisvõistlus

I koht         Reivo Meedla (2.b)
II koht        Maria Kronberg (2.a)
III koht       Denni Gusev ja Diljara Piiri (2.a)

Ära märgiti ka 2.a klassi õpilased Kaur Marten Pärn, Milena Startšenko ning 2.b klassi õpilased Liisa Punnison, Liandra Ilves, Laura-Liis Alamets ja Marten Kajak.

3. klasside nuputamisviktoriin TAIBU

2015. aasta TAIBU tiitli said 3.a kl tüdrukud Anette-Jasmin Ansip ja Gretlyn Koppel.


Pingelises võitluses jõudsid veel finaali 3.a klassi õpilased Richard Murak, Kerdo Jürisoo ja Terit Michelle Sild ning 3.c klassi õpilased Keidy Andersohn, Loviisa Koltšin, Uku Neeme, Kevin Rusnak ja Kristofer Poolakese.

Malevõistlused

1. klasside arvestuses
       I-II koht      Laura-Maria Liiv (1.b)
                            Anett-Joanna Sada (1.c)
       III koht       Madis Liiv (1.c)

2.-3. klasside arvestuses
       I koht          Anneli Sidoruk (3.b)
       II koht         Uku Neeme (3.c)
       III-IV koht  Denni Gusev (2.a)
                             Ramon Põldaru (3.a)

Matemaatiline orienteerumismäng

1. klassid:
I koht        1.a klassi võistkond (Teisi Eli, Sandra Traat, Karin Altma, Annabel Rebo, Carmen Horn)

II-III koht 1.b klassi võistkond (Laura-Maria Liiv, Tauri Heinsaar, Rasmus Mettis, Marvin Uusen, Katriin Vaher,                      Serili Aasmäe)
                   1.c klassi võistkond (Eleanora Zathejeva, Karoliina Koltšin, Kevin Reili, Carola Neuhof)

2. klassid
I koht-     2.a klassi võistkond (Milena Startšenko, Maria Kronberg, Diljara Piiri, Lenna-Liis Suvi, Andra Luich)
II koht-   2.a klassi võistkond (Kaur Marten Pärn, Henri-Andreas Auri, Aleksandra Peskovski, Annabel–Marie                        Rudissaar, Karl Johan Vändra)
III koht- 2.b klassi võistkond (Lisete Roosileht, Laura-Liis Alamets, Henri-Joosu Maide, Keidi Kalamees)

3. klassid
I koht-   3.a klassi võistkond (Anette-Jasmin Ansip, Eliis Aid, Greete Sasmil, Terit Michelle Sild, Frank Kalg)
II koht-  3.c klassi võistkond (Keidy Andersohn, Marleen Plakk, Kristofer Poolakese, Danil Tšepulkovski)
III koht- 3.a klassi võistkond (Richard Murak, Ramon Põldaru, Nelis-Katrina Säre, Karl Kurits, Markos Paltser)

Kaja Kivisikk,
matemaatikanädala korraldaja

·   1.B KLASS LOODUSMAJAS

14. aprillil külastas 1.b klass Tartu Loodusmaja. Osalesime projektis "Lemmikloomad". Hea liikluskooli saime sõiduga linnatranspordis ja kesklinna ristmike vahel liikudes. Loodusmajas ootas meid ees juba juhendaja. Kõigepealt külastasime väikest eksootilist siseaeda. Näha sai erinevaid lõunamaapuid ja põõsaid. Pilgu tõmbas aga enda peale sealne kilpkonna-akvaarium. Lapsed said ettekujutuse sellest, mida tähendab kilpkonna pidamine kodus. Elevust aga jätkus üha  kasvavas tempos, sest ees ootas topiste tuba ja loomulikult elusloomad. Laste rõõmul polnud piire, sest kõiki pisiloomi sai lähedalt näha piisavalt kaua. Praktilise ülesandena tuli igale loomale jagada välja õige toit. Valida tuli mitme toidukorvi seast ja selgitada oma valikut. Saime teada, miks ei sobi loomadele magus- ja krõpsutooted. Juhendaja suutis hoida laste huvi kuni lõpuni ja lõpetas kokkuvõttega: lemmiklooma pidamine õpetab nägema kohustusi ja mõistma vastutust.

Greta-Eva Kalberg,
1.b klassijuhataja

 

·   TERVISEPÄEV KOOS LASTEAIA LASTEGA

Poku lasteaia Käokukude rühma lapsed kutsusid taaskord 3.a klassi lapsi külla, et tähistada koos südamenädalat. 17. aprillil võttiski 3.a klass külaskäigu lasteaeda. Koos mängiti lasteaia õpperajal erinevaid mänge ja õpiti, mida teha, et südamel oleks hea. 3. klassi õpilaste jaoks oli parajaks pähkliks kaardi järgi orienteerumine. Koolilaste tähtsaimaks ülesandeks oli aidata väikeseid sõpru – õpid ju ise kõige rohkem, kui teisi õpetad.


Küllike Kütimets,
3.a klassijuhataja

 

·       SÜDAMERÜTM 2015

23. aprillil korraldas Hansa kool 5.kl õpilastele südamenädala raames jooksu­võistluse SÜDAMERÜTM 2015. Marsruut, mille pikkuseks oli 5 km, kulges ümber Anne kanali ja mööda Ihaste kergliiklusteed. Osalesid Annelinna gümnaasiumi, Hansa kooli ja Descartes'i kooli õpilased. Kõik osalejad said auhinna ja osalenud koolid karika.

Inge Lään,
kehalise kasvatuse õpetaja