Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
13. aprill - 17. aprill 2015   Nr 29 (608) 
TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

·  6.a klassi õpilast Marion Aulet, kes esines edukalt Sten Roosi muinasjutuvõistlusel ja tema õpetajat Mare Liivi

· 8.-9. klasside noormeeste võistkonda, kes saavutas Tartu linna koolidevahelisel korvpallivõistlustel III koha ja nende õpetajat Martin Vändrat

·  lauatennise Tartu linna noorte meistrivõistlustel edukalt esinenud õpilasi ja nende treenerit Julia Kirput


ÜRITUSED

E      13. aprill
MATEMAATIKA NÄDAL 1.-3. KLASS
Prantsuse keele DELF-i eksam
3. klasside matemaatikavõistlus "Taibu"

T      14. aprill
Prantsuse keele DELF-i eksam
3. klasside matemaatikavõistlus "Taibu" veerandfinaal
  9.00     1. klasside nuputamisviktoriin
13.15     2.-3. kl malevõistlus kab 225

K      15. aprill
Prantsuse keele DELF-i eksam
  8.15     3. klasside matemaatikavõistlus "Taibu" poolfinaal
  9.00     2. klasside nuputamisviktoriin
10.10    Tugikomisjoni nõupidamine kab 117
13.15    1. kl malevõistlus kab 223
14.00    7.a ja 7.b kl Elektrikinos, film "Krabat"
17.30    Hoolekogu koosolek õpetajate kohvikus

N      16. aprill
 8.15     1. klasside mängude hommik
11.15    3. klasside matemaatikavõistlus "Taibu" finaal
13.15    Loovtööde järelkaitsmine kab 115

R      17. aprill
  8.15      1. kl matemaatiline orienteerumine
  9.10      3. kl matemaatiline orienteerumine

10.10     2. kl matemaatiline orienteerumine


TEATED

​·      KOOLI AASTAPÄEVA KONTSERT

22. aprillil kell 18.00 toimub kooli 32. aastapäeva kontsert "Bienvenue le Collège" (Põhikool on põhiline) aulas.

Pilet eelmüügist 2 eurot. Enne kontserti 5 eurot.


KOOLIELU

 ·       TALLINNA RAEKOJAS TUNNUSTATI STEN ROOSI MUINASJUTUVÕISTLUSE PARIMAID

Sten Roosi mälestuseks korraldatavast muinasjutuvõistlusest on kujunenud üle-eestiline laste omaloominguvõistlus, mis tunnustab  lennukat fantaasiat ja head keelekasutust. Võistlusel, mis toimus juba 23. korda, osales 386 muinasjutukirjutajat. Töid hindasid kirjanik Leelo Tungal, Ann ja Ants Roos,  Eesti Lastekirjanduse Keskuse töötajad jt asjatundjad.

Laupäeval, 4. aprillil kuulutasid Ann ja Ants Roos Tallinna raekojas välja  muinas-jutuvõistluse võitjad. “Teemad on igikestvad: sõbra leidmine, lähedase inimese toetus, sõbra abistamine. Laste arvates virtuaalmaailmast ei piisa, tähtsam on vahetu suhtlus. Oli ka väga lüürilisi jutte," sõnas Ants Roos. Auhinnaga pärjati  41 muinasjutukirjutajat.

Teiste  seas pälvis žürii preemia meie kooli  õpilane Marion Aule (6.a), kes kirjutas poeetilise loo "Väike valge draakon". 


Marionile anti üle žürii tänukiri ja  võistluse sümbol, kunstnik  Viivi Ann Keerdo valmistatud klaaskuul. Tänukiri ja raamatud  käes, kuulati kontserti ja maitsti muinasjututorti. Võidutööd avaldatakse ajakirjas Hea Laps.Aitäh kõikidele, kes võistlusel osalesid!
Palju õnne, Marion!

Mare Liiv,
emakeeleõpetaja


·       TARTU LINNA KOOLIDEVAHELISED KORVPALLIVÕISTLUSED

Aprilli alguses toimusid Tartu linna koolidevahelised korvpallivõistlused noormeestele. Osales 10 põhikooli.
Tartu Descartes'i Kooli võistkond pääses oma alagrupist edasi Final Four'i, mis toimus 6. aprillil. Lisaks Tartu Descates,i Koolile pääsesid Final Four'i veel Tartu Kesklinna Kool, Tartu Mart Reiniku Kool ja Tartu Veeriku Kool. Finaalmängud olid võitluslikud ja võistkonnad äärmiselt võrdsed. TDK võistkond saavutas lõppkokkuvõttes 3. koha.

Kooli võistkonda kuulusid järgmised 8.-9. klasside õpilased: 
Jakob Tammisto
Caspar Kaschan
Denis Pavlov
Egart Kevvai
Tauno Krüüts
Henri Olak
Janek Tani
Ranek Sirk
Joosep Truupõld

Tiina Terasmaa,
Martin Vändra,
kehalise kasvatuse õpetajad


·       FRANKOFOONIA PÄEV TALLINNAS

7. märtsil toimus Tallinnas Frankofoonia­päev, millega tähistatakse kogu maailmas prantsuse keele päeva. Sel aastal oli teemaks "Goûtons le français" ehk "Maitseme prantsuse keelt". Põhikooli õpilased said osaleda toiduteemaliste plakatite ja laulukonkursil. TDK õpilased võistlesid väga tublilt. Hea meel on näha, et iga aastaga läheb tase ühtlasemaks ja kõik osalejad püüavad valida originaalseid laule ja seadeid. Plakatid aga üllatasid positiivselt vaimukuse ja hea tehnilise teostusega.

Meie kooli esindasid Iiris Miilaste ja 6.a klassi tantsutüdrukud, Gertu Tambah, Heero Luht, Artur Kohal (7.b) ja Robert Helimets (9.c), Anette Jürgenson ja Kelly Toomas (9.a).

Iiris saavutas oma vanusekategoorias III koha laulu "Les Champs-Élysées" täna­päevase töötlusega. Frankofooniapäev, see on põnev päev täis prantsuse keelt, muusikat, toitu ja kultuuri.

À l'année prochaine! 

Evelin Rand,
prantsuse keele õpetaja


·       TDK JA CARCASSONNE’I LE BASTIONI PÕHIKOOL

Kõik sai alguse 2013. aastal kui otsisime kooli Prantsusmaalt, kellega teha koostööd. TDK huvi oli arendada õpilaste prantsuse keele oskust, Carcassonne’is aga juhtus olema kool, kes soovis pakkuda oma õpilastele võimalusi inglise keele harjuta­miseks. Nii tutvusin Amélie’ga, kellega mõtlesime, et ei jää ootama projektide rahastust, vaid hakkame kohe tegutsema. Järgnev aasta oli õpilastevaheline kirja­vahetus, mis lõppes TDK õpilaste reisiga Carcassonne’i 2014. aasta märtsis. See oli meie õpilastele uus kogemus – suhelda prantsuse perekonnaga, saada üle keele- ja kultuuribarjäärist. Oli naeru ja pisaraid, suuri elamusi ja soov edasi suhelda. 

Sel õppeaastal valmistusime juba ise Carcassonne’i õpilasi vastu võtma. Lisaks osalesime kogu õppeaasta kestval võistlusel, milleks oli ühisblogi. Blogis tutvustasid õpilased oma koole, riiki, iseennast, kirjutasid Euroopast ja sellest, mida see meie jaoks tähendab, tutvustasid oma kultuuri ja kogusid vanavanemate II Maailmasõja, küüditamise ja vastupanu­liikumisega seotud mälestusi. Oli hetki, kui pidime Signe ja Ingridiga õpilasi tagant torkima ja meenutama, mida ja mis ajaks teha tuleb ja et ikka tuleb teha. Mõnikord oli raske nii meil kui õpilastel. Mitmel korral, kui tehnilistest oskustest puudu jäi, mõtlesin: “Appi, Anu-Mai!”, kuid kuidagi asjad laabu­sid ja vanker liikus taas edasi. Nüüd on Carcassonne’i õpilased näinud Tartut, Meenikunno raba ja meie kooli, kuid eelkõige kohtunud oma sõpradega. 


Need päevad olid täis emotsioone ja põnevaid kohtumisi. Prantsuse õpilasi rongijaamast teele saates kordus aastatagune pilt – pisarad ja kallistused ei tahtnud lõppeda.

Ja kuidas läheb meie blogil? Konkursi lõpuni on jäänud loetud päevad. Blogi kommen­taarid on löönud kõik rekordid ja kaastöid tulvab. Tore on, et nüüdkuuleme üha küsimust – Mida me veel blogisse kirjutada saame? 

Kuid mis edasi? Me suhtleme ikka edasi. Carcassonne’i õpilaste visiidi ajal allkirjastasid Tartu Descartes'i Kooli direktor Jaan Reinson ja Carcassonne’i Le Bastioni kooli esindaja Amélie Bechemilh lepingu, mille kohaselt on Descartes'i kool ja Carcassonne’I Le Bastioni kool nüüdsest sõpruskoolid. Juba järgmisel aastal külastab meie koolist grupp õpilasi taas Carcassonne’i ja 2 aasta pärast ootame Carcassonne’i õpilasi endale külla.

Suur tänu meie kooli direktorile, Signele, Ingridile, Anu-Maile, Aivarile ja kõigile osalenud õpilastele selle projekti toetamise ja selles kaasalöömise eest!

Kommenteerige blogi aadressil: http://carcatartu.eklablog.com/. Ja konkursi tulemusi oodates pöidlad pihku!

Evelin Rand,
prantsuse keele õpetaja

Õpilaste muljed:

Väga lahe oli näha prantslaste nägusid, kui nad esimest korda Tartu linna või Meenikunno raba nägid, sest nad pole varem siin käinud.

***
Enamus prantslastest olid väga toredad, sõbralikud ja abivalmid. Õpetajad olid mõistvad ja meeldivad.

***
Esimesed päevad olid rasked ning heidutavad. Kui aga jõuti üksteisega harjuda, kujunes sellest üks meeldejäävamaid nädalaid me elus.

***
Prantslaste kohalolek oli pingeline, kuna nad olid nii energilised.

***
See oli fantastiline aeg, mis me prantslastega veetsime ja ma südamest loodan, et me kohtume varsti taas.


·       PRANTSUSE KEELE NÄDAL

27. märts- 3. aprill toimus meie koolis esmakordselt prantsuse keele nädal, mis sel aastal oli pühendatud prantsuse keelt kõnelevatele riikidele (Prantsusmaa, Belgia, Šveits, Kanada).

Esmakordne oli ka tõsiasi, et peaasjalikult olid korraldajateks 8.c klassi õpilased Annabel Saksing, Mariette Põdra, Alexander Raudsepp ja Edvard Notberg. Prantsuse keele nädala raames oli 1.-3. kl õpilastel esimene prantsuse keele tund, mida viisid läbi verinoored ja hakkajad kaheksandikud. Neljal päeval toimusid ka aktiivsetel vahetundidel viktoriinid, mis olid läbivalt seotud ainenädala teemaga. Esimese ja teise korpuse vahekoridori kaunistasid 6.-8. kl õpilaste joonistused ning aula ees oli kõigil võimalik veidi lähemalt tutvust teha nädala kangelasriikidega.

Kellele pakub rohkem huvi, kuidas meie neli vaprat 8.c kl õpilast prantsuse keele nädalat korraldasid, milliste raskustega silmitsi seisid ning mida nad sellest õppisid, siis  16. aprillil kell 14.00 ( klassis 115) on loovtööde kaitsmise raames võimalik tulla neile kaasa elama.

Õpilaste arvamused prantsuse keele nädalast:

Ma arvan, et prantsuse keele nädal oli huvitav ja lahe. Seda võiks kindlasti veel teha.

***
Pildid seintel olid ilusad.

***
Kuigi ma ise plakati joonistamises kaasa ei teinud, meeldisid mulle teiste tööd väga. Nendest piltidest peegeldus seda kui väga neile seda tööd meeldis teha.

***
Mulle meeldisid väga plakatid koridorides. Need olid väga ilusad ja huvitavad. Meeldisid ka stendid Šveitsi, Prantsusmaa, Kanada ja Belgia kohta.

***
Minule meeldis prantsuse keele nädala juures kõige rohkem Alouette.

***
Mulle meeldisid väga kaks tüdrukut, kes käisid rääkimas vahetusaastast Prantsusmaal.

***
Prantsuse keele nädal oli tore. Eriti meeldis mulle, et meil käisid rääkimas oma kogemustest vahetusõpilased, kes käisid Prantsusmaal. Mõned lood olid päris naljakad.

***
Mulle meeldisid need pildid seina peal.

***
Viktoriinid olid lahedad. Plakatid olid ilusad.

8.c kl õpilaste muljed:
Meile meeldis väga prantsuse keele nädalat läbi viia, sest see oli lõbus, aga ka õpetlik. Tundide andmine sujus väga hästi. Lapsed olid enamasti kuulekad ja nad õppisid väga kiiresti uued sõnad ära. Kui küsisin tunni lõpus, kuidas tund meeldis, vastasid kõik, et väga ning et sooviksid prantsuse keelt veel õppida. Teise ja kolmanda klassi õpilased küsisid veel tunni lõppedes lisasõnu prantsuse keeles. Kõigile meeldis väga ka värvidemäng. 

Viktoriin läks ka hästi, hoolimata mõningatest probleemidest. Iga päev tuli aina uusi osavõtjaid juurde ning kokkuvõttes osales rohkem õpilasi, kui olime lootnud. Meile väga meeldis prantsuse keele nädalat korraldada ning loodame, et seda korraldatakse ka edaspidi.

Viktoriinide tulemused:

Prantsusmaa viktoriin 4.-6. klass
I koht              6.a
II koht             5.b, 6.b ja 5.a
III koht            6.c

Quebeci viktoriin 4.-6. klass
I koht              4.c
II koht             5.a (poisid), 6.a ja 6.b 
III koht            5.a (tüdrukud)

Quebeci viktoriin 7.-9. klass
I koht              8.a, 8.c ja 9.a
II koht             7.a
III koht            7.b

Belgia viktoriin 4.-6. klass
I koht              6.a
II koht             4.b
III koht            5.b

Belgia viktoriin 7.-9. klass
I koht              7.b
II koht             7.a, 8.a, 8.c ja 9.c
III koht            9.b

Šveitsi viktoriin 4.-6. klass
I koht              6.a
II koht             4.c
III koht            5.c

Šveitsi viktoriin 7.-9. klass
I koht              8.a
II koht             9.b ja 7.b
III koht            8.c

Etteütluse parimad:
6.c- Maria Merimäe, Mia-Maria Petuhhov, Isabel Masing
7.b- Kelly Kelder, Silver Ainsaar
8.a- Sarah Lannes, Karolina Revotko
8.b-Kristiina Smirnova, Carl-Martin Lind, Keitlin Heinsaar
8.c- Gregory Landrat
9.abc- Laura-Liisa Reinojaan, Kati Iher

Birgid Mäekink,
prantsuse keele õpetaja


•   LAUATENNISE VÕISTLUSED

4. aprillil toimusid Tartu linna noorte meistrivõistlused lauatennises. Ka meie kooli õpilased võtsid võistlustest osa.

Poist juunioride vanuseklassis saavutasid Aleksander Sirge (9.b) II koha ja Denis Pavlov (9.b) III koha. Poisid osalesid veel meespaarismängus, kus said 4. koha.

12.-13. aastaste tüdrukute seas sai Kelly Pedak (4.b) II koha, 10.-11. aastaste seas sai Susanne Lannes (4.b) III koha.

Meie õpilastest osales veel Romet Trommel (6.b), kes 12.-13. aastaste poiste seas jäi jagama 7.-13. kohta.

Mängijad olid väga tublid ja loodan, et järgmisel aastal võidame ka esikoha. Seniks jaksu edasi treenida ja areneda!

Julia Kirpu,
kehalise kasvatuse õpetaja