Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
9. veebuar -13. veebruar 2015   Nr 21 (600)     


TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

·    bioloogiaolümpiaadil hästi esinenud õpilasi ning nende juhendajaid Kaja Haljasmetsa ja Eha Vahtrast

·   õpetajaid Signe Annsood, Evelin Randa ja Tõnis Eelmad prantsuse keele olümpiaadi korraldamise eest

·    õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi südamliku näituse eest


ÜRITUSED

INGLISE KEELE NÄDAL
Vt üritusi koolielust

E      9. veebruar    

T      10. veebruar 
13.05    Õpilasesinduse koosolek kab 409
16.00-18.00 2.b klassi klassiõhtu 

K      11. veebruar 
10.10    Tugikomisjoni nõupidamine

N      12. veebruar 
12.20  8.b klass Otepääl tuubitamas 

R      13. veebruar

Sõprus on pärl, mis midagi ei maksa,kuid paljugi väärt on!


TEATED

·      JOOGATUND

 9. veebruaril kell 18 meie kooli aulas toimub joogatund teemaks on alaselga pingest vabastavad harjutused. Võta matt kaasa ja tule osalema!

Erna Tamm,
joogaõpetaja

 ·      SÕBRAPÄEVA TÄHISTAMINE

Laupäeval, 14. veebruaril tähistatakse üle kogu maailma Valentinipäeva ehk sõbrapäeva. Õpilasesinduse eestvedamisel toimuvad meiegi koolis erinevad üritused: on avatud postkast, pildistamise nurk ja paarilise otsimise mäng. Täpsemat infot leiad järgmisel nädalal infotelerist.


KOOLIELU

·       INGLISE KEELE NÄDAL

Terve nädal:

*   püsistend aula ees
*   vahetuv stend aula ees
*   nädalaülesanne, mille saab esmaspäeval raamatukogust ja mis tuleb tagastada
     neljapäeval kell 14.00
*   päevaülesanded saab hommikul raamatu­kogust, tagasi anda kell 14.00
*   näitused koridorides: sõbrasüdamed
*   mängud raamatukogus

 Päevade kaupa:  

Interaktiivse võistlusega  Kahoot selgitame välja 3., 4., 5. klasside paremad keeletundjad

     8.15 Kahoot 3.c, kab 307
       12.20 Kahoot 4.c, kab 307 

T      9.10 Kahoot 3.b, kab 307
       12.20 Kahoot 5.b, kab 307
       13.15 Kahoot 5.a, kab 307 

K      8.15 Kahoot 5.c, kab307
       10.10 Kahoot 4.b, kab 307 

N    11.15 6.-7. klass õpilastele võistlus Kuldvillak aulas (igast klassist 3-4 liikmeline võistkond,    ülejäänud               pealtvaatajad)
      12.20 Kahoot 3.a kab 307
      12.20 8.-9.kl  Film "Billy Elliot" aulas,

R     9.55  Kokkuvõtete tegemine aulas, paremate autasustamine


·       ÕPILASED OSALESID BIOLOOGIAOLÜMPIAAD

1. veebruaril toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie koolist võttis sellest osa 8 õpilast ja nad kõik olid väga tublid.

Kõikides vanuseastmetes oli võimalik saada maksimaalselt 154 punkti.

Tulemused:

6. klassid (osavõtjaid 21)
Kaspar Sõukand (6.a)        2. koht
Hanna Helena Pool (6.c)   7.-9. koht
Marie Eliise Merimäe (6.c) 7.-9. koht

8. klassid (osavõtjaid 27)
Erte Zimmer (8.c)                 1. -2. koht

9. klassid (osavõtjaid 40)
Kati Iher (9.b)                        1.-2. koht
Mari Paberit (9.c)                  6. koht
Diana Purdeotse (9.c)        14. koht
Annabel Raudsepp (9.a)   16.-19. koht

Kaja Haljasmets,
geograafiaõpetaja
Eha Vahtras,
bioloogiaõpetaja


·       PRANTSUSE KEELE OLÜMPIAAD

29. jaanuaril toimus prantsuse keele olümpiaadi koolivoor. Viimane üle-Eestiline prantsuse keele olümpiaad oli üle 25 aasta tagasi. Niisiis esimene üle pika aja. Koolivoor oli veebipõhine ja teemaks kaks Prantsusmaa piirkonda: Alsace ja Lorraine. Vastata tuli 30-nele valikvastustega küsi­mustele.

Meie koolist osales 15 õpilast ja parimad tulemused said:
Annabel Raudsepp (9.a)
Rauno Kimmel (9.b)
Laura-Liisa Reinojaan (9.a)
Anette Jürgenson (9.a)

Üleriigiline voor toimub 29.veebruaril Tallinnas.
Aitäh osavõtjatele!

Signe Annsoo,
prantsuse keele õpetaja


·       MUUSIKATUND LAULUPEOMUUSEUMIS

3.a klass käis kolmapäeval, 4. veebruaril laulupeomuuseumis. Seal tutvustati meile laulupeo ajalugu. Saime teada, et esimene laulupidu toimus Tartus 1869. aastal ja laulupidude mõtte algataja oli Johann Voldemar Jannsen. Siis suundusime muuseumi saali, kus meid ootas lauluõpetaja Külliki. Me õppisime selgeks vahvaid laule ja laulumänge. Mängides saime palju nalja. Meil kõigil oli väga tore ja saime kõik kogemuse võrra rikkamaks.

Anette-Jasmin Ansip, 3.a


·       KARJÄÄRIMÄNG

Jaanuarikuu viimasel koolipäeval kogunesid Tartu linna koolide kolmandate klasside võistkonnad Tamme Gümnaasiumi, et maha pidada järjekordne karjäärimäng "Kelleks saada?"

Meie kooli esindas 3.b klassi võistkond koosseisus: Janete Lapp, Anneli Sidoruk, Laura Kanep, Marit Samrjakova ja Kaspar Rohtmets.

Kuna tegemist on viimase sellise võistlusega, pandi sel korral võistlema ka õpetajad. Nii sai ka õpetaja Tiia Liblik karjäärimängus "käe valgeks". Meie lapsed küll esikolmikusse ei pääsenud, kuid toredad muljed said nad kaasa siiski.

Võistlejate muljed:
Mulle meeldis ametite arvamine ja inimese joonistamine. Kõik asjad olid lahedad (Janete)
Oli väga huvitav, kui käisid esimest korda. Oli huvitav mõelda ja kuulda. (Anneli)
Mulle meeldis video vaatamine ja äraarvamine. Mulle meeldis kõik (Laura)

Kaja Kivisikk,
korraldaja ja peakohtunik


·       RISKIKÄITUMISE  ENNETAMISE PROJEKTID MEIE KOOLIS

Meie kool võttis osa riskikäitumise  ennetamise projektidest "Oska aidata!" (5. klassidele) ja "Käitun turvaliselt!" (8. klassidele), mida  rahastas Tartu Linna­valitsuse Tervishoiuosakond. Projektides osales 10 Tartu linna kooli.

Meie koolis aitasid projekti läbi viia  kooliõde, kooliarst ja inimeseõpetuse õpetaja.

Õpilased olid väga tublid! 5. klassidel tuleb veel kinnistada teadmist, et teisi aidates ei tohi enda turvalisust ohtu seada. 8. klasside õpilastele valmistas kõige enam raskusi passiivse suitsetamise mõiste avamine.

Osalejad said auhinnaks ühe tervisliku müslibatooni  ning iga klassi 2 paremat lahendajat said lisapreemiana tervisliku mahlapaki.

Projekti autor Kristin Mäger jäi rahule õpilaste teadmistega.

Eha Vahtras,
inimeseõpetuse õpetaja


·       VASTUKÜLASKÄIK LASTEAEDA

Poku lasteaia Käokukude rühma lapsed kutsusid meie 3.a klassi õpilasi  vastukülas­käigule.

5. veebruaril läksimegi  lasteaeda. Kohale jõudes nägime, et meid on väga oodatud. Lapsed hüppasid rõõmust. Lasteaias oli välja pandud vahva näitus Tartust. Iga rühm oli välja pannud oma näituse: Tartu linnaosad, sillad, ülikooli õppehooned, Toomemägi. Saime lugeda laste ja nende vanemate luuletusi. Pärast aitasime väikestel sõpradel Raekoda joonistada. Tänutäheks kinkisid lapsed meile oma joonistatud pildid ja laulsid lustaka laulu.

Minu jaoks oli eriti tore see käik, sest olen käinud Poku lasteaias.

Eliis Aid ja 
Karl Kurits, 3.a