Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
17. november - 21. november 2014   Nr 11 (590)                   

TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB 

•    kõiki esinejaid, juhendajaid ja korraldajaid toreda isadepäevale pühendatud perekontserdi eest, eriline tänu: Anneli Koppel, Hedvy Arula, Kristel Tikk, Lilia Miilaste,  Maria Fessai, Kristel Võsoberg, Alar Orula, Heino Telling ja lavatagused jõud: Eve Ilves, Külli Hindrikson, Kaja Kivisikk, Küllike Kütimets, Terje Lelov, Marina Mandzjuk, Tiina Randaru, Iiri Saar, Katrin Ubaleht

•    õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi lustliku näituse eest

•    õpetajaid Tiia Liblikut, Tiina Randaru ja Küllike Kütimetsa, kes korraldasid kauni käekirja võistluse

TÄNU

Tartu maavalitsus tänab Tartu Descartes'i Kooli ning õpetajaid: Riina Voltri, Mare Liiv ja Svea Kaio  luulekonkursi "Koidulauliku  valgel" korraldamise eest.

ÜRITUSED

E      17. november
10.10    Juhtkonna nõupidamine

T      18. november
10.10    Tugikomisjoni nõupidamine
10.30    Teatri ühiskülastus 1. kl õpilastele
13.05    Õpilasesinduse koosolek, kab 409
14.30    Tiina Naaritsa loeng teemal "Käitumine kriisi olukordades" kab 115

K      19. november

N      20. november
9.15-16.00    Lõuna-Eesti prantsuse keele konkurss aulas

R      21. november
Prügiprogramm "Ferda sorteerib prügi":
  8.00    3.b klass kab 222
10.00    3.a klass kab 225
12.00    3.c klass kab 324

  9.10    Seksuaaltervise loeng 8.c klassile kab 110
11.15    Seksuaaltervise loeng 8.a klassile kab 110

TEADE

I TRIMESTRI  LÕPETAMINE

Toimuvad koosolekud:
E 24. nov kl 14.15 1.-3.kl õpetajad (kab 223)
T 25. nov kl 15.00 4.-9.kl õpetajad (kab 115)

Reede, 29. nov õhtuks peavad olema hinded välja pandud.

Piret Paatsi,
õppealajuhataja

KOOLIELU

•    INFOTEHNOLOOGIA LIIDU KÜLASTUS

Reedel, 7. nov toimus Infotehnoloogia Liidu koolikülastus koos praktiliste töötubadega  8. kl õpilastele. Ürituse eesmärk oli tõsta õpilaste teadlikkust info- ja kommunikatsiooni valdkonnast 
ning jagada nõu karjäärivalikute tegemisel. 
Programm jagunes kaheks osaks:
1. IT ettevõtte esindaja ja tudengite etteaste, kus tutvustati IT seotud ameteid, IKT hariduse omandamise võimalusi ning vastati õpilaste küsimustele. 

2. kaks 15-min töötuba, kus tutvustati uusimaid tehnikavidinaid ja ning õpetati turvalisemalt internetis käituma.

Ardi Kärberg,
karjäärikoordinaator 

8.b klassi õpilaste arvamused:

Reedene töötuba oli väga huvitav ja vahva. Kõik õpilased käitusid viisakalt ja rääkisid kaasa.
***
Mulle meeldis üritus väga, sain palju huvitavat teada. Seal räägiti Facebooki privaatsusest, nüüd oskan seda õigesti kasutada.
***
Loengupidajad olid väga sõbralikud ja abivalmid. 
***
Mulle meeldis kõige rohkem töötuba, kus me saime mängida kuulidega, mida juhtisime telefoni või tahvelarvuti abil.
***
Mulle meeldis kõik. Eriti meeldisid mängud: autoga sõit ja palli ajamine. Sain huvitavat teada, kuidas enda Facebooki ja muid kontosid kaitsta. Sain teada ka seda, et tüdrukud võivad õppida IT eriala.
***
Mulle meeldis terve üritus. Huvitav oli kuulata, kuidas räägiti oma töökohtadest ja anti soovitusi.

•    KAUNI KÄEKIRJA VÕISTLUS

Esmaspäeval, 10. nov toimus 3. klasside ilusa käekirja võistlus. Nad pidid oskama luuletust õigesti vormistada ja illustreerida sobiva pildiga. Hindamise aluseks oli ühtlane, isikupärane, loetav kiri, õiged tähekujud ja seosed, luuletuse õige vormistus ning pildi sisu ühtiks luuletusega. Kõik õpilased olid väga püüdlikud ja pingutused olid nähtavad.Parimad kirjutajad:
3.a klass
Eliis Aid
Anette-Jasmin Ansip
Kerttu Lisette Kadajane
Rasmus Loot
Greete Sasmil

3.b klass
Kristi Jänes
Laura Kanep
Janete Lapp
Kristiina Merzin
Olaf Trubert

3.c klass
Rainer Jukkum
Loviisa Koltšin
Uku Neeme
Kristofer Poolakese
Valeria Tretjak
Linna võistlusel esindavad kooli Eliis Aid ja Rasmus Loot 3.a klassist.

Küllike Kütimets,
klassiõpetaja

•   KOIDULAULIKU VALGEL

Vabariikliku luulekonkursi „Koidulauliku valgel“ Tartu linna ja maakonna eelvoor toimus laulupeomuuseumis 13. novembril  ja oli Descartes'i kooli korraldada.
Meie kooli esindasid seal Joosep Vall (5.b) ja Tuuli Tasa (6.c), kelle juhendajateks olid õpetajad Svea Kaio ja Mare Liiv. Mõlemal õpilasel läks hästi: Tuuli sai põhikooli vanuseastmes III koha ja Joosep sai oma võrukeelse luuletuse esituse eest eripreemia. Õnnitleme!

Ülelinnalise konkursi ettevalmistusest võtsid osa Mare Liiv ja Svea Kaio, kaasa aitasid õppealajuhataja Piret Paatsi ja sekretär Mari Mölter. Meie meeskond oli tore ja tegus ning ära märgiti ka 
7. a klassi õpilane Gerda Pihle, kes oma hea esinemisoskusega konkurssi juhtides äratas paljude õpetajate tähelepanu.

Riina Voltri,
eesti keele õpetaja ja korraldaja

•   1.A KLASS KÄIS TEATRIL KODUS

12. novembril käisid 1.a klassi õpilased Teatri Kodus. Kõigepealt tegime tutvust keldrikorrusega, kus igaüks sai ise näitleja olla. Seejärel võtsime istet saalis, kus publiku moodustasid lisaks meile ka tuntud Vanemuise näitlejad ning mitmed ajakirjanikud. Algamas oli Veiko Tääri lavastatud "Punamütsikese" kontroll-etendus. Lõbus ja lustakas näitemäng toimus nii laval kui saalis. Lastel oli tükk tegemist, et kõigel toimuval silm peal hoida. Pärast etenduse lõppu istusime veel korraks kokku, et oma muljeid vahetada.

Mõned laste arvamused on kirjas siingi:
Mulle meeldisid ilusad lilled, mis hundi aevastama ajasid (Karl Henri)
***
Mulle meeldis Punamütsikese sünnipäev (Ahti)
***
Minu arust oli tore see, et Punamütsikese ema ütles kogu aeg. "Appi, ma unustasin!" (Marieta)
***
Hundil olid ilusad silmad ja ta oli üldse väga ilus. (Maileen)
***
Mulle meeldis see, kui hunt norskas ja need kardinad voodi ees värisesid. (Teisi)
***
Hunt mängis väga hästi kitarri ja laulis ilusasti (Karin)

 Kaja Kivisikk,
1.a klassijuhataja

•    TOIMUS TERVISEKONVERENTS

Neljapäeval, 6. oktoobril toimus meie koolis traditsiooniline Tartu linna noorte tervisekonverents. Tänavune konverents oli kolme Tartu linna Tervist Edendava Kooli: Hansa kooli, Kivilinna kooli ja Descartesi kooli 8. klasside õpilastele. Kokku osales konverentsil 220 noort.

Seekordne konverents oli juba kaheksas, esmakordselt toimus noorte tervise-konverents 2007. aastal. Selle aasta konverentsi teema oli "Austa oma keha", millega sooviti tõsta noorte terviseteadlikku käitumist erinevates eluvaldkondades. "Tähtis on see, et otsused, mis noor teeb, kaitseksid teda," sõnas Tartu linnavalitsuse tervishoiuosakonna juhataja Sirje Kree. 

Veel esinesid Tähe Noorteklubi noorsootöötaja Marge Hindriks, kes rääkis mobiilsest noorsootööst; MTÜ Päikeseratas seksuaaltervise ekspert Siim Värv, kes rääkis seksuaalsusest ja väärtustest, ning Kristo Raik ja Kalver Kaseorg esinesid teemal "Meie tee eneseleidmiseni".

Marge keskendus oma ettekandes erinevatele lugudele ja juhtumitele. "Minu põhisõnumiks tänasel päeval oli, et ära lepi kunagi millegagi, mis ei tundu Sulle 110% õige, ükski kondoom ei kaitse Sinu südant," sõnas Marge. Ta lisas, et kui keegi vajab nõu, lihtsalt jutukaaslast ja turvalist täiskasvanut, kelle poole pöörduda, saab teda üles otsida Facebookist: Mobiilne kontaktnoorsootöö Tartus.

Kristo ja Kalver selgitasid, et tee enese leidmiseni võib olla väga lihtne kui ka väga keeruline. "Ühte ja ainulaadset lahendust ei ole olemas, küll aga saame öelda, et kui Sina - hea noor - jääd iseendaks sõltumata teiste arvamusest, ühiskonna  poolt tekitatavast survestatusest ja oled piisavalt julge, et avaldada oma arvamust... Siis sa oledki leidnud iseennast," ütlesid noormehed.

Meie bioloogiaõpetaja Eha Vahtras ütles, et talle laekunud anonüümsete arvamuse kohaselt oli konverents enamuse õpilaste jaoks üllatuslikult huvitav ja lõbus, sest oldi valmis  ka igavaks istumiseks. "Eranditult kõigile meeldisid enim tantsupoisid Kristo ja Kalver oma tantsu ja laheda suhtlemisega. Ka meeldis õpilastele, et sai suhelda tuttavatega teistest koolidest. Siimu  ettekannet hinnati vaimukaks ja harivaks," sõnas õpetaja Eha.

Marii Kangur,
kommunikatsioonispetsialist

•   "MÕTTERAGINA" VEEBIVOOR

Neljapäeval, 13. novembril toimus 2. klassi õpilastele mälumängu "Mõtteragin" maakondlik veebivoor. Ragitamisest võttis osa 44 võistkonda. Meie kooli esindasid 2. a kl õpilased: Kaur Marten Pärn, Maria Kronberg, Diljara Piiri ja Liisa Riso.
Lõppmängu pääses 20 parimat võistkonda sealhulgas ka meie õpilased 7. kohaga.

Eve Ilves,
2.a klassijuhataja