Tartu Descartes'i Kool
INFOLEHT
29. september - 3. oktoober 2014    Nr 5 (584)

TUNNUSTUS

JUHTKOND TÄNAB

•    õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi värvilise sügisnäituse eest

•    koolidevahelisel pendelteatejooksu võistlustel osalenud õpilasi ning nende juhendajaid Julia Kirput ja Martin Vändrat

•    õpetaja Eha Vahtrast, Heino Tellingut, 8.a ja 8.b  klassi õpilasi, kes  viisid läbi 20. septembril toimunud üleeuroopalise Flasmobi

•    9. klassi õpilasi ja klassijuhatajaid õnnestunud õpetajate päeva korraldamise eest

•    õpilasi Miia Maria Petuhhov (6.c), Elza Lutt (7.a) ja Kristiina Teresa Kuusik (7.a), kes osalesid joonistusvõistlusel „Tants ja sport minu elus“ ning nende juhendajat Helle Laasi

ÜRITUSED

E      29. september

  9.00    Õpetajate sammulugemisvõistluse algus arstikabinetis
10.10    Juhtkonna nõupidamine

T      30. september

10.10    Tugikomisjoni nõupidamine
12.10    1.-3. kl väikeste descartlaste võidujooks kooli juures
13.30    4.-6. kl mihklipäevajooks Anne kanali juures
14.20    7.-9. kl mihklipäevajooks Anne kanali juures

K      1. oktoober

15.00    Lauatennise näidistreening A-korpuse keldrikorruse koridoris
              Õpetaja Julia Kirpu tutvustab lauatennist, toimumise aegu.
              Huvilised on oodatud.

N      2. oktoober

12.00    Tervisemeeskonna koosolek kab 117 koosolekute ruumis
14.00    Tervisemeeskonna ja söökla töötajate ümarlaud

R      3. oktoober

TEADE

•    TERVISENÄDAL

Meie koolis on tervisenädal 29. sept-3. okt.

Esmaspäeval, 29. septembril kell 9.00 algab sammulugemisvõistlus õpetajatele arstikabinetis. Võistlus lõpeb 6. oktoobril kell 9.00.
Õpilastele toimuvad võidujooksud. Liikumisrõõmu kõigile!

Tervisemeeskond

KOOLIELU

•    FLASHMOB

29. septembrist kuni 5. oktoobrini toimub üleeuroopaline liikumisnädal Move Week. Et sellele sündmusele rohkem tähelepanu tõmmata ning  rõhutada aktiivset ja tervislikku eluviisi,  kutsuti liikumisnädalast osavõtvaid gruppe üles korraldama flash mob' e. Flash mob on grupi inimeste poolt esitatud spontaanne lühike ja lööv etteaste avalikus ruumis, mis on kavandatud ja seatud enamasti nii, et see oleks üllatav ja püüaks avalikus kohas viibivate inimeste tähelepanu.
Meie kooli 8.a klassi tüdrukud õppisid ära kõikidele osavõtjatele kohustusliku kava  ja lisasid sellele omaloomingulise tantsuosa. Esinejad on võimlemisklubi Janika liikmed ning väga suure esinemiskogemuse ja -kindlusega, väga loomingulised. Organiseerimisel olid abiks ka 8.b kl tüdrukud ja 8.a klassi poisid.

Päikesepaistelisel 20. septembri laupäeva õhtupoolikul hakkas Raekoja platsil muusika mängima ja igast suunast jooksis kaheksa reibast  tüdrukut. Kui nad tantsima  hakkasid, oli platsil viibijate üllatus suur. Pärast ootamatut, kuid kaasakiskuvat etteastet kutsuti pealtvaatajaid enda sekka ja õpetati neilegi liikumine selgeks, misjärel juba kõik koos tantsisid.
Tüdrukud olid väga tublid! Kahju ainult, et rahva hulgas nii vähe julgeid oli! Kogu tegevuse võtsid videosse kooli direktor Jaan Reinson ja helitehnik Heino Telling. Heino monteeris sellest kokku tervikliku klipi, mille liikumisnädala koordinaator Tiina Kiislar saatis Taani Eestit esindama.  Taanis monteeritakse kõikide riikide klippidest kokku  üleeuroopaline video ja seda saame siis kõik Youtube`i vahendusel vaadata.

Teada on, et üle Euroopa oli registreeritud 77 flash mob' i etteastet ja et Eestist  oli peale TDK tüdrukute osavõtjaid veel ainult Viljandist.Eha Vahtras,
bioloogiaõpetaja