Liikumisnädala video

TDK 8.a klassi  tüdrukute 20.septembri Flashmobi video esindab Eestit üleeuroopalist liikumisnädalat tutvustavas videos.

Vaata  https://www.youtube.com/watch?v=gg80ZfHWvHM