Liiklusvanker Lotte lasteaiale

Neljapäeval, 13. aprillil andsid 8. klassi poisid Ludwig Buk, Kristjan-Martin Ohkar, Roman-Andreus Ojala ja nende juhendaja Aivar Lankov Lotte lasteaiale üle loovtööna valmunud liiklusvankri. Loe ka Tartu Postimehest.


Liiklusvanker on õppevahend, mis on loodud üheks võimalikuks abivahendiks lasteaiaõpetajale liiklusteema lasteni viimisel. Õppevahend toetab riiklikus õppekavas ühe pädevusena väljatoodud jalakäijana ohutult liiklemise ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist: õppevahendit kasutades saab lastele tutvustada mõningaid neile olulisi liiklusmärke, luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ning kujundada lasteaia õuealal näiteks väike ajutine liikluslinnak, kus lapsed saavad harjutada liikluses toime tulemist, sh õigeid käitumisharjumusi tänaval, foortulede tähendusi ning tee ületamist nii foori kui ülekäiguraja abil jne. Lisaks saab õppevahendi erinevate elementide abil luua võimalusi lastele tõuke- või jalgrattal praktiliste sõiduoskuste harjutamiseks.Maanteeameti, lasteaedade ja üldhariduskoolide koostööprojektist saate täpsemalt lugeda siit.