Kohtumine lasteaedade esindajatega

Vastavalt Tartu linna haridusosakonna ja koolide kvaliteedikokkuleppele, kus nähakse ette koostööd lasteaedade ja gümnaasiumitega, kutsusime külla Annelinna lasteaedade juhtkondi ja õpetajaid.

5.novembril käisid meie koolis nelja lasteaia esindajad (Sipsik, Lotte, Triinu ja Taavi ning Pääsupesa). Esmalt tegime väikese ringkäigu koolimajas ja tutvustasime oma renoveeritud võimlat, tehnoloogiaõpetuse, käsitöö- ja kodunduse ning teisi ruume. Järgnes arutelu koos algklasside õpetajatega kohvikus.

Andsime lühiülevaate oma koolist ja eripäradest. Lasteaedadele meeldisid meie uued ruumid väga ning nad olid haaratud mõttest oma rühmade ja ka lastevanematega  siia tegutsema või koosolekut pidama tulla. Pakuti välja ka võimalusi paremaks koostööks: meie õpilased saavad loovtööde raames valmistada erinevaid esemeid, mida lasteaia lapsed saaksid oma tegevustes/mängudes kasutada. Lasteaia õpetajad avaldasid ka soovi, et nende lastele tutvustatakse prantsuse keelt läbi mängude ja laulude.

Tekkis ka arutelu eelkooli vajalikkusest lasteaias käivatele lastele.

Meie koosviibimine tekitas kõigis osapooltes palju erinevaid mõtteid, mida loodame lähitulevikus ellu viia.