Descartes'i koolis käisid külalised Prantsusmaalt

Reedel, 20.oktoobril külastasid Descartes'i kooli kaks Amiens'i linna haridustöötajat, keda saatis Prantsuse Instituudi keelelise koostöö atašee Virginie Philibert. Prantsuse haridustöötajad külastasid Eestit, et leida vastus küsimusele, miks on Eestis PISA testi tulemused nii kõrged. Eriti huvitas prantslasi reaalainete õpetamine ja funktsionaalse lugemisoskuse arendamine.

TDK-s tutvusid külalised keemia ja füüsika labori, matemaatika, HEV väikeklassi, kodunduse ja tehnoloogia, prantsuse keele ja algklassidega. Seejärel toimus Dekaariumis vestlusring, kus kooli direktor Jaan Reinson vastas prantsuse koolitöötajate küsimustele. Näiteks üllatas prantslasi eesti õpilaste kõrge õpimotivatsioon, hariduse võrdsus ehk võrdsete võimaluste pakkumine kõikidele õpilastele, haridusalase info avalikkus, kooliinspektori ameti puudumine. Kodundus õppeainena kadus prantsuse kooliprogrammist pärast II Maailmasõda ja seepärast tekitas elevust kaneelisaiakeste järele lõhnava kodundus- ja käsitööklassi külastamine. Amiens'i külalised küsisid muuhulgas, kas tüdrukud õpivad eraldi triikimist (Ei.), kas HEV väikeklassi õpilased sooritavad Pisa testi (Jah, kui satuvad valimisse.), miks Tallinna kooli matemaatikatunnis kasutati traditsioonilisi meetodeid (Nad oleksid oodanud enam käelisi tegevusi ja moodsate tehnoloogiliste vahendite kasutamist), kas ja kuidas suudavad klassiõpetajad panna lapsed algkooli lõpuks lugema. (Õpetaja Küllike Kütimets kinnitas enda loodud aabitsa näitel, et erineva raskusastmega tekste kasutades on see täiesti võimalik).

Ja lõpuks küsimuste küsimus – KUIDAS SAAVUTATAKSE EESTIS NII HEAD TULEMUSED PISA TESTIDES? – Pöörates muuhulgas suurt tähelepanu erivajadustega õpilastele ja tegeledes tekstianalüüsiga, mistõttu areneb ka funktsionaalne lugemisoskus ning pöörates tähelepanu koolirõõmu püsimisele. Kindlasti on tegureid rohkem, kuid nimetatud suunad on väga olulised.

Teksti autor on õpetaja Evelin Rand.

Aitäh õpetajad Pirgit Palm, Külli Reino, Küllike Kütimets, Maris Allik, Ingrid Rump, Signe Annsoo ja Evelin Rand!


Mida PISA test endast täpsemalt kujutab, saab teada alljärgnevast OECD veebilehel avaldatud PISA testi tutvustavast videost: