9. kl. õpilaste õpilaskonverents „Rahatarkusest“

Reedel, 14. novembril toimus Tartu Descartes’i koolis 9. klassi õpilastele mõeldud õpilaskonverents „Rahatarkusest“.  Konverentsil osalesid meie kooli,  Ilmatsalu Põhikooli, Haanja Kooli, Sõmerpalu Põhikooli ja  Mooste Põhikooli õpilased.

Konverentsi eesmärgiks on suurendada noorte teadlikkust rahaasjadest ja tarbijakaitsest ning ärgitada noori raha, pankade ja laenude teemadel mõtlema ja arutlema.

Konverentsil  kandsid õpilased ette koolides toimunud esseekonkursside parimad tööd. Esitlusele tulid järgmised teemad: „Minu ülalpidamiskulud pere eelarves“, „Kui on kollil rahamaitse suus...“, „Krediitkaardi plussid ja miinused“, „Pangakaart või sularaha?“, „Miks anda taskuraha?“

Lisaks õpilastele esinesid ka Hanna Turetski ja Anne-Mai Helemäe Tarbijakaitseametist ja Leonore Riitsalu MTÜ-st Rahatarkus.

Hanna Turetski tutvustas tarbija õigusi ja kohustusi ning selgitas, kuidas tuleks tegutseda, kui soovida internetist midagi osta. Lisaks nimetas ta igapäevaseid tegureid, mis mõjutavad meid otsuste tegemisel (näiteks toote populaarsus omaealiste seas). Ta tõi välja, et inimesed peaksid lepingut sõlmides pöörama tähelepanu ka pisidetailidele.

Hanna Turetski

Anne-Mai Helemäe rääkis, kui tublid olid Eesti noored PISA testis ning kui suured ootused olid tal esseede suhtes. Ootused said õigustatud. Ta oli veendunud, et noored saavad hakkama oma rahaasjadega ning iga kuu kindlas rahasumma saamine valmistab noori ette eesseisvaks eluks.

Leonore Riitsalu rääkis rahatarkusest, rahaga seotud otsustest, laenudest ja käendusest. Ta selgitas, miks tuleb rahaasju pikalt ette planeerida ja kuidas seda targalt teha.

Üritust organiseeris MTÜ Tarbijate Kaitse Ühendus Ugandi ja finantseeris Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.