Tundide ajad

  1.   8.15/8.30 – 9.10 
  2.      9.10 – 10.00       
  3.      10.00 – 11.00
  4.      11.00 – 12.00 
  5.      12.00 – 13.00
  6.      13.00 – 13.55
  7.      13.55 – 14.50
  8.      14.50 – 15.35
  • Järelvastamise aeg:   Kolmapäeviti   7. ja 8. tund