Hoolekogu

Tartu Descartes'i Kooli hoolekogu koosseis 2019/2020. õppeaastaks:Hoolekogule saab kirjutada aadressil: hoolekogu@tdk.ee

Hoolekogu protokollid

19.12.2017 koosoleku protokoll
06.03.2018 koosoleku protokoll
10.04.2018 koosoleku protokoll
14.11.2018 koosoleku protokoll
05.02.2019 koosoleku protokoll