Hoolekogu

Tartu Descartes'i Kooli hoolekogu koosseis 2017/2018. õppeaastaks:

Kristi Aavakivi - linna esindaja;
Kaidi Menšikova - õppenõukogu esindaja;
Külli Hindrikson - õppenõukogu esindaja;
Kerli Põhjala - õpilaste esindaja;
Eleri Vall - vanemate esindaja, kelle asendusliige on Oliver Vall;
Anne-Ly Soo - vanemate esindaja;
Anne Ots - vanemate esindaja;
Merle Liivak - vanemate esindaja;
Sigrid Siimann - vanemate esindaja;
Toomas Muru - vanemate esindaja;
Meelis Sõukand - vanemate esindaja;
Merle Lepaste - vanemate esindaja;
Eva-Maria Riso - vanemate esindaja.

Hoolekogule saab kirjutada aadressil: hoolekogu@tdk.ee