Hoolekogu

Tartu Descartes'i Kooli hoolekogu koosseis 2018/2019. õppeaastaks:

Kristi Aavakivi - linna esindaja;
Kaidi Menšikova - õppenõukogu esindaja;
Külli Hindrikson - õppenõukogu esindaja;
Daniel Petuhhov - õpilaste esindaja, kelle asendusliige on Joosep Vall;
Eleri Vall - vanemate esindaja, kelle asendusliige on Oliver Vall;
Anne-Ly Randoja - vanemate esindaja;
Anne Ots - vanemate esindaja;
Merle Liivak - vanemate esindaja;
Heiki Tomann - vanemate esindaja;
Toomas Muru - vanemate esindaja;
Meelis Sõukand - vanemate esindaja;
Kristjan Karis - vanemate esindaja;
Eva-Maria Riso - vanemate esindaja.

Hoolekogule saab kirjutada aadressil: hoolekogu@tdk.ee

Hoolekogu protokollid

19.12.2017 koosoleku protokoll
06.03.2018 koosoleku protokoll
10.04.2018 koosoleku protokoll
14.11.2018 koosoleku protokoll
05.02.2019 koosoleku protokoll