C-võõrkeel (kolmas võõrkeel) 7.-9. klassis

Täiendavalt riiklikule õppekavale on III kooliastmes võimalik õppida kolmandat võõrkeelt (vene või saksa) mahuga 2 tundi nädalas.

Õppetöö toimub valdavalt õppepäeva lõpus lastevanemate kulul. Tasumine toimub 2 korda aastas arvete alusel, septembris I poolaasta eest ja jaanuaris II poolaasta eest.

Huvi korral palume ühendust võtta aadressil piretp@tdk.ee või telefonil 746 1803.