Eelkool 2019/2020. õa

Eelkool alustab tööd 17. septembril ja toimub teisipäeviti kell 17.30 - 19.00.

Võtame vastu 6- ja 7-aastaseid lapsi lapsevanema avalduse alusel (koolis olemas avalduse vorm).

Eelkooli õppetegevuse eesmärgiks on lapse kooliks ettevalmistamine, õppetöö raames pöörame tähelepanu eesti keelele, matemaatikale ja käelisele tegevusele.

Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt ettevalmistusrühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.

Eelkoolis meie õpetajad:
  • aitavad kohaneda kooliga
  • annavad vajalikke teadmisi ja oskusi esimeses klassis õppimiseks
  • pakuvad põnevaid ja arendavaid tegevusi
Vanematele pakume võimalust osaleda samal ajal erinevates vestlusringides ja tegutseda koos lapsega õpiringides.

Kodustele lastele on õppetöö eelkoolis tasuta. Lasteaias käivatele lastele on õppemaks.

 Registreerida alates septembrist telefonil 746 1800 või kool@tdk.ee.