Eelkool 2018/2019. õa

Eelkool alustab tööd 2. oktoobril ja toimub teisipäeviti kell 15.00 - 17.00 ruumis 329. Õpetajaks on Eve Ilves.

Esimesel kohtumisel kella 15–16-ni tutvuvad lapsed õpetajaga ja samal ajal vestlevad lapsevanemad õppealajuhatajaga.

Eelkooli ei toimu koolivaheaegadel: 23. okt,  25.dets, 1.jaan, 26. veebr. Viimane kokkusaamine toimub 16. aprillil.

Võtame vastu 6- ja 7-aastaseid lapsi lapsevanema avalduse alusel (koolis olemas avalduse vorm).

Eelkooli õppetegevuse eesmärgiks on lapse kooliks ettevalmistamine, õppetöö raames pöörame tähelepanu eesti keelele, matemaatikale ja käelisele tegevusele.

Õppe- ja kasvatustegevuse mahu ja eesmärgid määrab õpetaja lähtuvalt ettevalmistusrühma koosseisust ja laste arenguvajadustest.

Kodustele lastele on õppetöö eelkoolis tasuta. Lasteaias käivatele lastele on õppemaks.

 Registreerida alates septembrist telefonil 746 1800 või kool@tdk.ee.