Tartu Descartes'i Kooli pikapäevakool

PIKAPÄEVAKOOL pakub õpilastele võimalust osaleda pärast tundide lõppu endale meelepärastes huviringides, ühistes tegevustes, saada vajadusel õpiabi koduste ülesannete lahendamisel ning arendada ennast lemmiktegevustes.

Pikapäevakool on mõeldud 1. klasside õpilastele pärast õppetundide lõppu.
Pikapäevakool alustab tööd septembri teisest nädalast ja töötab tööpäevadel 12.20-14.45.
Tegelik nädala- ja päevakava pannakse kokku vastavalt lapsevanemate soovidele ja ootustele.
Pikapäevakooli põhitegevus toimub vastavalt selleks kohandatud ruumis.
Pikapäevakooli tööd õpilastega viib läbi pikapäevakooli õpetaja.

Pikapäevakooli tegevuse eesmärgid:

Pikapäevakoolis pakutakse õpilastele erinevaid tegevusi ja koordineeritakse huvialaringidest osavõttu.

Pikapäevakooli erinevad tegevused:

Pikapäevakooli ajal töötavad koolis mitmesugused huvialaringid, mille tegevusest saavad lapsed osa võtta.

Huviringid 1. klasside õpilastele:

Pikapäevakooli toidu eest tasuvad lapsevanemad e-keskkonnas ARNO.
Õpilane võib pikapäevakoolist varem lahkuda õpetaja teadmisel ja lapsevanema loal.